Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog Konrada Sawickiego

Z obu stron

blog Konrada Sawickiego
6 grudnia 2011
Konrad Sawicki

Kto powinien płacić kapelanom
„W placówkach opieki medycznej (...) podobnie jak w szkołach posługa religijna nie może się odbywać na koszt instytucji publicznych - jest niedopuszczalne, aby kapłanom płacił za to NFZ” – napisał Janusz Majcherek w artykule Jak zdjąć krzyż ze ściany urzędu („Gazeta Wyborcza” 1 grudnia 2011).

Autor nie kwestionuje przydatności pracy księży w publicznych zakładach zdrowia, przyznaje też, że sytuacja choroby często wzmaga potrzeby religijne pacjentów. Skoro chorzy chcą mieć kapelanów w placówkach zdrowia, to powinni ich mieć. Janusz Majcherek kwestionuje jednak fakt płacenia za tę pracę z państwowej kasy.

Pracując w parafii, ksiądz otrzymuje zapłatę za pracę, którą wykonuje na rzecz swoich parafian. De facto jego pensja pochodzi z kieszeni parafian. Praca w szpitalu, który znajduje się na terenie parafii lub do którego skierował go biskup jest sytuacją zgoła odmienną. Tu ksiądz zajmuje się ludźmi pochodzącymi z przeróżnych miast i wsi, nie tylko z terenu swojej parafii. Poza tym, skoro uznaliśmy, że służba kapelana jest przez chorych pożądana i skoro uznamy też, że dobrze współgra z procesem leczenia, to musimy stwierdzić, że jego praca w państwowym szpitalu jest udziałem w misji państwa, udziałem w konstytucyjnym obowiązku zapewnienia obywatelom godziwego dostępu do służby zdrowia. Ksiądz zatem swoją pracą wspomaga państwo w wypełnianiu tego obowiązku i dlatego ma prawo do czerpania z tego tytułu dochodów.

Oczywiście – pracując z chorymi, rozmawiając z nimi, odprawiając msze w kaplicy szpitalnej, udzielając sakramentu chorych – ksiądz realizuje jednocześnie swoje kapłańskie powołanie. Tak samo jak lekarze realizują swoje powołania.

Jeśli z jednej strony zgodzimy się co do faktu, że człowiekowi należy się zapłata za jego pracę, a z drugiej zrezygnowalibyśmy z finansowania kapelanów przez państwo, kto miałby księdzu za tę pracę płacić? Jego parafianie? Dlaczego mieliby płacić za służbę pełnioną na rzecz ludzi spoza parafii? Poszczególni chorzy ze szpitala? Z jakiej racji mają oni dodatkowo wspomagać państwo w wypełnianiu konstytucyjnych zadań? Przecież płacą składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne.

Postulat Janusza Majcherka, by kapelanom nie płacić z kasy NFZ jest niezwykle problematyczny. Jeśli uznamy, że za pracę w szpitalu płaca duchownym się nie należy, pogwałcona zostanie tym samym święta zasada mówiącą o tym, że za każdą godziwie wykonaną pracę należy się zapłata. Jeśli natomiast obowiązek wynagradzania kapelanów będziemy chcieli przerzucić na parafie lub samych chorych, każemy w ten sposób obywatelom dodatkowo wspomagać państwo. Obydwa rozwiązania są mocno podejrzane.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

2011-12-09 10:33:39 - Yannick

Jako następstwo mojej dość emocjonalnej wypowiedzi poleciłbym szanownemu autorowi artykuł z \"Wyborczej\" z 9.12.2011 r., cytuję:
"Czasy, gdy państwo bezpośrednio finansowało Kościoły i ich księży, przechodzą do historii. Czy się to naszym biskupom podoba czy nie, wspólnoty religijne muszą być w większym stopniu uzależnione od swoich wiernych i ich ofiarności."
- Czy tak nie było na początku? Rozpasanie przyszło później. Nie będę od razu strzelał serialem o Borgiach.


2011-12-07 13:16:59 - Yannick

„Ksiądz zatem swoją pracą ...czerpania z tego tytułu dochodów.” – Taka wypowiedź jest nie tylko niedopuszczalna, to jest skandal. Jakich dochodów? Czy kapłan ma prawo do jakichś dochodów? Co to się w tych ludziach porobiło? Ktoś kto uważa, że kapłanowi należy się dochód, pewnie nigdy nie czytał Ewangelii, a przynajmniej nigdy nie rozumiał co czyta.


2011-12-07 10:41:07 - Alek

A czy ja się nie opodatkowuję podwónie utrzymując moją parafię? Może powinia na nią płacić gmina?Szanowny Pan coś pomylij.Jeżeli szpital obejmuje swoim zasięgiem większy teren to niech kapelana który niesie pomoc duchowa swoim wiernym opłaca diecezja,przecież ja też utrzymuję biskupa.Szpital najwyżej niech udostępni pomieszczsnie na kaplicę.Uważam,że nienormalne jest opłacanie przez państwo kapelanów wojskowych-i płacenie im jeszcze emerytury jak biskupowi Głodziowi.To samo dotyczy katechetów.Chyba że chcemy kościpła opłacanego przez państwo jak w krajach skandynawskich.?A czy nie zaciekawiło Pana kto w parafiach zarządza finansami?Podobno są rady parafialne? Bo ja takowych nie spotkałem,W USA byłem w kościel w którym to członek rady parafialnej prezentował roczne sprawozdanie finansowe kościoła,Tam się czuło,że parafianie mają świadomość utrzymywania kościola i bliższą z nim więź A podobno w starożytnym Kościele ,na tradycje którego często się powołujemy biskupa wybierali wierni ?.


Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (49)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?