Raporty

Dziś i jutro polskiej wiary

Tematem pierwszego raportu Laboratorium WIĘZI opublikowanego w miesięczniku WIĘŹ we wrześniu 2008 r. jest „Dziś i jutro polskiej wiary”. Wiele na ten temat obecnie się dyskutuje. Jaki pożytek z tych dyskusji? Jeden z wieloletnich członków Komisji Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich, której przewodniczył kard. Karol Wojtyła, opowiadał mi niedawno, że późniejszy papież zwykł mawiać do członków Komisji, zachęcając ich do pracy: „Potrzebna jest nadprodukcja teorii nad praktyką”. Podobno nie ma nic bardziej praktycznego niż porządna teoria.

W pierwszym raporcie Laboratorium WIĘZI analizowane są mocne i słabe strony polskiej wiary dzisiaj, a także szanse i zagrożenia, jakie mogą pojawić się w przyszłości. Raport składa się z błyskotliwych tekstów publicystycznych, wnikliwych, bogato udokumentowanych analiz socjologicznych oraz teologicznych poszukiwań wizji Kościoła, która pozwoli uniknąć opisywanych niebezpieczeństw, a wykorzystać unikalne mocne strony polskiej wiary i szanse, jakie stoją przed nami. Wśród członków Zespołu Laboratorium WIĘZI przeprowadzona została na ten temat specjalna ankieta, której owoce są publikowane w tekście zatytułowanym „Zawsze wierna czy mierna?”

Jako podsumowani raportu Zbigniew Nosowski oraz ojcowie Michał Paluch, dominikanin i Piotr Jordan Śliwiński, kapucyn przygotowali pięć „drogowskazów dla Kościoła w Polsce”. Ten krótki tekst, w intencji autorów, może być podstawą do spotkań i dyskusji na różnych szczeblach Kościoła.

Rafał Boguszewski
Polak - na zawsze katolik?
Tadeusz Szawiel
Religijna Polska, religijna Europa
Ks. Adam Kalbarczyk
Kościół potrzebuje wizji
Zespół Laboratorium WIĘZI
Zawsze mierna czy wierna?
Andrzej Draguła
Misterium, wspólnota, służba
Zbigniew Nosowski
Michał Paluch OP
Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap
Ku wspólnocie świadków. Drogowskazy dla Kościoła w Polsce

Archiwum raportów Laboratorium WIĘZI

Język wiary i niewiary

czytaj więcej

Wierzę, więc działam

czytaj więcej

Małżeństwo: reaktywacja

czytaj więcej

Nowi ateiści

czytaj więcej

Kościół jest kobietą

czytaj więcej

Dziś i jutro polskiej wiary

czytaj więcej

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?