Skład Rady Naukowej i Zespołu

Członkami Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI - Instytutu Analiz Społecznych i Dialogu są:

 • dr hab. Elżbieta Adamiak, profesor teologii dogmatycznej i fundamentalnej na Uniwersytecie Koblenz-Landau
 • s. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz, filozof, etyk, kierownik Katedry Etyki Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • bp dr hab. Andrzej Czaja, biskup diecezji opolskiej, teolog
 • ks. dr hab. Andrzej Draguła, teolog, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki i Homiletyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, redaktor WIĘZI
 • prof. dr hab. Andrzej Friszke, historyk (Instytut Studiów Politycznych PAN, Collegium Civitas), redaktor WIĘZI
 • dr hab. Mirosława Grabowska, socjolog (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego), dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej
 • ks. dr hab. Adam Kalbarczyk, teolog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Krzysztof Koseła, socjolog, dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW, kierownik Zakładu Metodologii Badań Socjologicznych i Zespołu Socjologii Religii w Instytucie Socjologii UW
 • dr hab. Michał Królikowski, prawnik (Uniwersytet Warszawski)
 • dr hab. Józef Majewski, teolog, medioznawca, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego
 • dr hab. Michał Paluch OP, teolog, regens Polskiej Prowincji Dominikanów
 • dr hab. Marek Rymsza, socjolog (Uniwersytet Warszawski), redaktor WIĘZI
 • ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, teolog, kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Agata Skowron-Nalborczyk, arabistka, iranistka, islamolog (Uniwersytet Warszawski), redaktorka WIĘZI
 • dr hab. Inka Słodkowska, socjolog (Instytut Studiów Politycznych PAN)
 • ks. prof. dr hab. Jan Sochoń, filozof, kierownik Katedry Filozofii Kultury Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, literaturoznawca, kierownik Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

W skład Zespołu Laboratorium WIĘZI wchodzą obecnie ponadto:

Dyrektorem programowym Laboratorium WIĘZI jest Zbigniew Nosowski – socjolog i teolog, redaktor naczelny kwartalnika WIĘŹ.

Sekretarzem Laboratorium WIĘZI jest Ewa Karabin - teolożka, redaktorka kwartalnika WIĘŹ.

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?