Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

10 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Pozostawmy na boku zasadniczy paradoks, że Bóg stał się Człowiekiem, przyjmijmy to jako dane, „wierzmy”, że to fakt rzeczywisty, lecz dopiero teraz zaczyna się trudność, którą mamy na myśli: paradoks ten, niezrozumiały dla przeciętnego człowieka, jest ze wszystkimi swoimi konsekwencjami tak wyjątkowy, tak niepowtarzalny i tak nie do naśladowania, że nie widzi się związku między nim a przemianą świata, która ma z niego wyniknąć.

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 193.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?