Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

11 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Podniesiona do potęgi niepojętość biblijnego Boga może się utrzymać tylko tak długo, jak długo formuły dogmatyczne zdołają się bronić przed ponownym zracjonalizowaniem: otaczają one jak cherubini z ognistymi mieczami owo drażniące Żydów oraz Greków szaleństwo miłości Boga i nie dopuszczają do żadnego kabalistycznego czy hegliańskiego ataku gnozy na agape.

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 33.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?