Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

13 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Możliwość bycia sobą sub contrario jest pierwotnie przywilejem wszechmocnej miłości Bożej. Jest ona prerogatywą wolnego Boga, który ma moc „nie oszczędzić” swojego Syna, lecz „wydać go za życie świata ( w ciemności) ”.

Hans Urs von Balthasar, Prawda jest symfoniczna, s. 33.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?