Czytelnia

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

25 lutego 2011

Zdjęcie do myśli na dziś

Kto świadomie i definitywnie oddał się jako „ofiara całopalna” absolutnej miłości, nie będzie się później troszczył o zachowanie swej ludzkiej integralności(...). Palącą świecę trawi ogień, nie ma więc ona prawa wymagać, by pozostała w całości. Mimo to, takie trawienia ogniem nie mogą nigdy ulec zinstytucjonalizowaniu; (...) w miłości bliźniego trzeba widzieć miejsce weryfikacji i wystawienia na próbę miłości do Boga.

Hans Urs von Balthasar, Duch chrześcijański, s. 141.

Miesiąc z Hansem Ursem von Balthasarem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?