Czytelnia

Miesiąc z Januszem Korczakiem

25 marca 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Jest w duszy ludzkiej jedna srebrna struna, na której jeden mistrz tylko — jedną pieśń doroczną wygrać potrafi. Mistrzem tym jest Wiosna; pieśnią tą jest Miłość...

Janusz Korczak, Koszałki-Opałki, w: S. Wołoszyn, Korczak, s. 275.

Miesiąc z Januszem Korczakiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?