Czytelnia

Miesiąc z Januszem Korczakiem

11 marca 2010

Zdjęcie do myśli na dziś

Młodzi mają różne własne sprawy, własne zmartwienia, własne łzy i uśmiechy, własne młode poglądy i młodą poezję. Często je ukrywają przed dorosłymi, bo się wstydzą, nie ufają, bo boją się, żeby się z nich nie śmiali.

Janusz Korczak, Prawidła życia, w: tenże, Wybór pism, t. IV, s. 8.

Miesiąc z Januszem Korczakiem

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?