Czytelnia

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Zbigniew Nosowski

Zbigniew Nosowski, All You Need is Sex? Jak zmienia się współczesne rozumienie erotyki, WIĘŹ 2008 nr 7-8.

Rewolucja seksualna, jak się wydaje, nie pójdzie dalej do przodu, bo nie ma dokąd iść — przełamała już właściwie wszystkie możliwe tabu. Stosunek do erotyki we współczesnej kulturze będzie się zmieniał pod wpływem rozmaitych procesów. Przemysł erotyczny — bądźmy realistami — będzie trwał, choćby i w podziemiu. Seks zawsze będzie w jednych środowiskach demonizowany, w innych — ubóstwiany, a w jeszcze innych — banalizowany i wulgaryzowany.

Sęk w tym, że ludzie współcześni przyzwyczaili się już do zasady wolnego wyboru stylu życia. Szanse dla sakramentalnej wizji erotyki zależą zatem przede wszystkim nie od potęgi jakichkolwiek instytucji, ale od umiejętności dotarcia do ludzi, i to na poziomie duchowym — tam bowiem zapadają rozumne decyzje o wyborze tego, co w życiu najważniejsze. Moralnej przemiany nie osiągnie się przecież moralizatorstwem. Zatem nie kontrrewolucja przed nami, lecz mozolna praca u podstaw — budowanie przekonującej alternatywy.

Zbigniew Nosowski

1 Gabrielle Gillen, „Cud miłości. Krótka historia rewolucji seksualnej”, w: „Maj 68. Rewolta”, pod red. Daniela Cohn-Bendita i Rdigera Dammanna, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008, s. 114.
2 Zygmunt Bauman, „Razem osobno”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003, s. 129.
3 Tamże, s. 139.
4 Tamże, s. 139-140.
5 Dziękuję Katarzynie Jabłońskiej i Ewie Karabin za konsultacje z dziedziny filmu.
6 Piotr Bratkowski, „Seks i rewolucja”, w: „Newsweek Polska”, 27 lutego 2005.
7 Magdalena Rittenhouse, „Seks i dusza”, w: „Tygodnik Powszechny” 2008 nr 23. Autorka obszernie omawia badania Donny Freitag, autorki książki „Sex and the Soul”.
8 Gabrielle Gillen, art. cyt., s. 115.
9 Deklaracja ta została przyjęta podczas XIV Światowego Kongresu Seksuologów w Hongkongu, 26 sierpnia 1999 roku, a w roku 2002 została przyjęta i rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia. W Polsce publikowała ją w roku 2008 „Gazeta Wyborcza” w swoim dodatku „Jak się kochać, czyli co chcielibyście wiedzieć o seksie”, jest też dostępna na kilku stronach internetowych.
10 Tamże, punkt 5.
11 „Seks jest święty” Wojciech Eichelberger i Tomasz Jastrun rozmawiają z Paulo Coelho, w: „Zwierciadło” 2004 nr 5.
12 Zob. Ksawery Knotz OFMCap, „Akt małżeński. Szansa spotkania z Bogiem i współmałżonkiem”, Wydawnictwo M, Kraków 2001. Zob. także wortal internetowy, którego redaktorem jest o. Knotz: HYPERLINK "http://www.szansaspotkania.net" www.szansaspotkania.net (dostępne tam są m.in. zasadnicze treści wspomnianej książki).
13 Jan Ross, „Jan Paweł II. Papież stulecia”, tłum. Paweł Masłowski, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2008, s. 62-63. Autor, niemiecki dziennikarz, określa się jako liberalny agnostyk.
14 Wystarczy przypomnieć publikowane w ostatnich latach na łamach miesięczników „Znak” i „W drodze” teksty solidnie wykształconych zakonników, którzy uważają, że aktywność seksualna w małżeństwie jest przeszkodą do świętości: Krzysztof Paczos MIC, „O powszechności cnoty dziewictwa”, w: „Znak” 2006 nr 11; Krzysztof Broszkowski OP, „Teologia ciała czy teologia wyzwolenia seksualnego?”, w: „W drodze” 2008 nr 6.
15 Ksawery Knotz OFMCap, „Teologia ciała — dla wszystkich”, w: „Więź” 2005 nr 5-6, s. 137.
16 Obok prac o. Knotza warto polecić m.in. nowo wydaną po polsku książkę francuskiego filozofa — owocne połączenie głębi ujęcia z talentem popularyzatorskim: Yves Semen, „Seksualność według Jana Pawła II”, tłum. Zofia Denkowska i Jakub Urbaniak, Wydawnictwo Świętego Wojciecha, Poznań 2008.
17 Jacek Prusak SJ, „Obcość i swojskość w świecie płci i mistyki”, w: „Więź” 2004 nr 8-9, s. 59.
18 Zob. np. hasło okładkowe tygodnika „Ozon” w czasie, gdy był on redagowany przez Grzegorza Górnego: „Nadchodzi kontrrewolucja seksualna” („Ozon” 2006 nr 6).
19 Por. Zbigniew Nosowski, „Pokolenie JP2 — inaczej”, w: „Tygodnik Powszechny” 2007 nr 15.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Zbigniew Nosowski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?