Czytelnia

Liturgia

ks. Andrzej Draguła

ks. Andrzej Draguła, Między misterium a nudą. Czy liturgia powinna być atrakcyjna?, WIĘŹ 2006 nr 1.

1 Joseph Ratzinger, „Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj”, tłum. Juliusz Zychowicz, Kraków 1999, s. 203. Świadomie odwołuję się w niniejszym tekście do idei kard. Ratzingera, dziś papieża Benedykta XVI. Bardzo często postrzegany jest on jako orędownik katolickich tradycjonalistów i krytyk reform soborowych albo przynajmniej tego, jak reformy soborowe zostały zrealizowane. Ale czy tak jest rzeczywiście? Moim zdaniem, myślenie kard. Ratzingera w odniesieniu do liturgii daje bardzo szerokie pole dla myślenia innowacyjnego.
2 Tamże, s. 209.
3 Tamże, s. 187.
4 Tamże, s. 207.
5 Joseph Ratiznger, “Teologia liturgii”, „Christianitas” 2001 nr 9, s. 34.
6 Zob. też Andrzej Draguła, „Liturgia na poligonie. Na marginesie Przystanku Jezus”, „Tygodnik Powszechny” 2005 nr 35, s. 5.
7 J. Ratzinger, „Nowa pieśń…”, dz. cyt., s.187.
8 Tamże, s. 123.
9 Jan Paweł II, „Kultura służy wyniesieniu człowieka i rozwojowi współpracy między narodami”. Przemówienie do intelektualistów, Coimbra, 15 maja 1982, w: „Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie”, Rzym-Lublin 1988, s. 142.
10 Hervé Carrier, “Evangélisation et developpement des cultures”, Roma 1990, s. 97.
11 Jospeh Ratzinger, „Nowa pieśń...”, dz. cyt., s. 184.
12 Zob. Andrzej Draguła, „Biblia pierwszego kontaktu. Na marginesie współczesnych przekładów Pisma Świętego”, „Tygodnik Powszechny” 2005 nr 47, s. 11.
13 Elżbieta Adamiak, [wypowiedź w] „Odpowiedzialność za Słowo Boże i słowo ludzkie w Kościele”, w: „Odpowiedzialność za słowo”, Pelplin-Gdańsk 2005, s. 26.

poprzednia strona 1 2 3 4 5

Liturgia

ks. Andrzej Draguła

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?