Czytelnia

Małżeństwo: reaktywacja

Tomasz Ponikło, Czym jest małżeństwo? Krótka historia zmian w prawie

W oparciu o (zmieniające się) doświadczenie zaledwie 20 lat nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na kilka pytań, które mają charakter zasadniczy dla definicji małżeństwa w przyszłości. Czy możliwa jest taka forma legalizacji związków partnerskich, która będzie je trwale odróżniała od małżeństwa kobiety i mężczyzny? Czy raczej każda forma legalizacji związków osób jednej płci uruchamia proces, który — niczym przewracające się kostki domina — prowadzić musi do wprowadzenia małżeństw homoseksualnych i rozmycia pojęcia „małżeństwo”? Czy mamy do czynienia z nieuchronną, ogólnoświatową tendencją do prawnego uznawania związków jednopłciowych, czy też możliwe jest odwrócenie tego trendu? Powiada się, że tendencje rozwoju kultury rodzą się w Kalifornii, ale która tendencja ostatecznie zwycięży w Kalifornii?

Tomasz Ponikło

Tomasz Ponikło — ur. 1985. Ukończył socjologię w Wyższej Szkole Europejskiej im. J. Tischnera i w Collegium Civitas. Dziennikarz i redaktor „Tygodnika Powszechnego”, członek Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Opublikował Chrześcijanin. Rozmowy ze Stefanem Wilkanowiczem (Kraków 2009).

1 Zob. obok artykuł Joanny Pietrzak-Thebault, podsumowujący doświadczenie francuskie.
2 Więcej pisała na ten temat Natalia Łuczyńska: Dwie Hiszpanie po raz drugi? Spór o definicję małżeństwa, WIĘŹ 2006 nr 9.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Małżeństwo: reaktywacja

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?