Czytelnia

Cezary Gawryś

Cezary Gawryś, Dobroczynność nie wystarczy, WIĘŹ 2009 nr 7.

Ale co zrobił jednocześnie? Zorganizował warsztaty przyuczające do różnych zawodów, pralnię, salon kosmetyczny dla pań, wspólnie z mieszkańcami obozu wybudował piękną kaplicę, z witrażami podarowanymi przez słynnego artystę. Wszystko to, aby ci ludzie mieli dostęp do cywilizacji i kultury. Oni wreszcie poczuli się ludźmi. Wkrótce potem wraz z kilkudziesięcioma bezdomnymi rodzinami i kilkoma młodymi zapaleńcami Józef Wrzesiński założył ruch ATD Czwarty Świat — i tak się wszystko zaczęło...

Cezary Gawryś

1 Tekst jest rozszerzoną wersją wystąpienia na Walnym Zgromadzeniu ATD Czwarty Świat w Kielcach, 14 marca 2009 roku.
2 Niniejszy artykuł został przetłumaczony na język francuski i opublikowany w revue „Quart Monde” 2009/3 pod tytułem: Jozef Wrzesinski, prophète dans son pays?
3 Joseph Wresinski, Alwine de Vos van Steenwijk, Pologne, qu’as-tu fait de tes sous-prolétaires?, Paris 1980.

poprzednia strona 1 2 3

Cezary Gawryś

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?