Czytelnia

Kościół w Polsce

Józef Majewski

Zbigniew Nosowski

ks. Andrzej Luter

Duszpasterstwo postmodernistyczne?, Dyskutują: Wojciech Bonowicz, Grzegorz Górny, ks. Andrzej Luter, abp Józef Życiński, WIĘŹ 2002 nr 1.

W tym kontekście przychodzą mi do głowy dwa duszpasterskie postulaty. Jeden już się przewinął w naszej rozmowie: wartość obecności w rozmaitych wspólnotach kościelnych. Osobiście mam bardzo dobre doświadczenia ze wspólnoty ruchu „Wiara i Światło”. Jest to ruch specyficzny, gromadzący ludzi o nieraz dość powikłanych życiorysach, którzy do Kościoła idą poprzez spotkanie z osobami upośledzonymi umysłowo. Bywa, że ci ludzie ostatecznie nie dochodzą do Kościoła, natomiast bardzo ważne jest, że ta wspólnota daje nam wszystkim, którzy w niej jesteśmy, niektórzy już kilkanaście lat, poczucie, że jesteśmy bardzo mocno sklejeni z resztą społeczeństwa i że to społeczeństwo w jakimś stopniu zmieniamy. Że robimy coś ważnego w wymiarze religijnym, ale też ludzkim po prostu.

Człowiek współczesny jest chory na samotność, a religia jest przeciwieństwem — w końcu nie polityki czy ekonomii, ale właśnie — samotności. Tak, religia jest głęboką odpowiedzią na ludzką samotność... Sądzę, że małe wspólnoty są dziś właściwą drogą Kościoła. Dobrze by było, gdyby Kościół pozbył się — dającej się odczuć tu czy tam — nieufności do nich, i pomagał im być właśnie rodzajem takiego kleju w chrześcijaństwie. Oczywiście, istnieje naturalna skłonność każdej wspólnoty, żeby się zamykać na otoczenie, ale to można przezwyciężyć. Pod tym względem wspólnoty „Wiary i Światła” są wspólnotami wyjątkowymi. Osoby z upośledzeniem nie pozwalają na tego typu zamknięcie, wręcz rozbijają wszelkie tego typu tęsknoty np. dokądkolwiek udajemy się wspólnie na obozy, to natychmiast zaprzyjaźniamy się z daną parafią.

Drugi mój postulat dotyczy nauki Kościoła — chodziłoby o rozwijanie właśnie filozofii człowieka i antropologii teologicznej, teologicznego spojrzenia na człowieka. Taka antropologia, która by uwzględniała np. to wszystko, o czym tu mówimy, mogłaby się stać ważnym zapleczem dla duszpasterzy.

abp J. Życiński:Pan Wojciech podał nam bardzo piękną definicję religii jako odpowiedzi na ludzką samotność. Wcześniej podobnie o religii wypowiedział się znany filozof Alfred N. Whitehead, mówiąc, że religia jest wskaźnikiem tego, co człowiek robi ze swoją samotnością. Z drugiej strony — potrzeba wypracowania współczesnej antropologii teologicznej jest dzisiaj poza dyskusją. Podczas ostatnich spotkań przedstawicieli Światowej Rady Kościołów i Kościoła rzymskokatolickiego często podkreślano, że wyzwaniem dla współczesnych czasów jest wypracowanie w ramach kontaktów ekumenicznych jakiejś opierającej się na Biblii koncepcji człowieka, która byłaby do przyjęcia i wykorzystania przez przedstawicieli różnych grup wyznaniowych. Dla dzisiejszych zagubionych ludzi, z kryzysem tożsamości, taki teologiczno-biblijny projekt rozumienia człowieka jest ogromne ważny.

Czy tylko świadectwo?

W. Bonowicz: Zaproponuję i trzeci postulat — chrześcijaństwo winno dzisiaj samo siebie poznawać, nieustannie odpowiadać na pytanie, co naprawdę niesie w swoim wnętrzu. Co to znaczy — tu i teraz — że Bóg jest miłością? Co to znaczy, że Chrystus nas odkupił? Co to znaczy, że Kościół jest Ciałem Chrystusa? To jest jedna z takich cegiełek, które nie wiadomo, jak dziś zanieść na zewnątrz: dla „świata” stwierdzenie, że Kościół jest Ciałem Chrystusa, tak naprawdę nic nie znaczy. Chrześcijanie powinni stale wracać do tych pytań i odpowiadać na nie nowym językiem.

Jezus w Ewangelii mówi: byłem głodny, daliście mi jeść; byłem spragniony, daliście mi pić Co właściwie chce nam przez to powiedzieć? Przecież nie to jedynie, jakie dobre uczynki mamy spełniać, bo to ludzie wiedzieli już przed Jezusem. On chyba chce powiedzieć, że Bóg po prostu odnalazł się w człowieku, że „Bóg w człowieku się dobrze czuje”. Problem w tym, że my przychodzimy z wizją Boga, który chce być człowiekiem (aż do śmierci!), a człowiek dzisiejszy — o czym wspominałem — jest raczej w stanie ucieczki od człowieka.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna strona

Kościół w Polsce

Józef Majewski

Zbigniew Nosowski

ks. Andrzej Luter

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?