Czytelnia

Przemiany współczesnego społeczeństwa

ks. Andrzej Draguła

ks. Andrzej Draguła, Kaznodziejstwo i reklama - czy można „sprzedać” Pana Boga?, WIĘŹ 2001 nr 9.

1 P. H. Lewiński, “Retoryka reklamy”, Wrocław 1999, s. 23-26.
2 J. H. P. Flores, “Jak ewangelizować ochrzczonych”, tłum. K. Skorulski, Łódź 1993, s. 85.
3 O podobieństwach między reklamą a przepowiadaniem w aspekcie obietnicy pisał ks. T. Węcławski: “Czy dusza może być jeszcze bielsza? Doświadczenia współczesnej reklamy w przekazie religijnym”, “Tygodnik Powszechny” 1993 nr 3, s. 1 i 6.
4 Wbrew stanowisku niektórych współczesnych myślicieli (np. Gabriel Marcel, Józef Tischner), widzących istotną różnicę między „potrzebą Boga” a „pragnieniem Boga”, w niniejszych rozważaniach - w duchu tomistycznym - posługuję się tymi pojęciami zamiennie.
5 A. Boniecki, „Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?”, w: B. Bejze (red.), „Jak dzisiejszemu człowiekowi mówić o Bogu?” Warszawa 1994, s. 42.
6 P. Babin, „Médias et Évangile”, w: „Communication et Spiritualité”, Paris 1991, s. 89.
7 Sukces katolickiej stacji czy tytułu nie musi oznaczać duchowego osiągnięcia Kościoła, nieraz może być właśnie przeciwnie. Tymczasem środki przekazu skazane są ze swej natury na nieustanne dążenie do sukcesów u publiczności. (...) Chodzi zatem o to, iż sukces u publiczności jest w przypadku przekazywania wiary kryterium wielce niebezpiecznym. A z drugiej strony - czy może istnieć środek masowego przekazu bez akceptacji w opiniach odbiorców? G. Kubski, „Kościół w środkach ubogich ubóstwem tego świata”, „W Drodze” 1996 nr 8, s. 34.
8 E. Dumont, „U progu nowej ery. Kościół a wzajemne komunikowanie się”, tłum. L. Balter, „Communio” (wersja polska)1995 nr 6, s. 22.
9 Tamże.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Przemiany współczesnego społeczeństwa

ks. Andrzej Draguła

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?