Czytelnia

Mistyka i erotyka

Wojciech Eichelberger, Konieczność dziejowa, WIĘŹ 2008 nr 7-8.

Rewolucja seksualna — oddając kontrolę urodzin w ręce kobiet — korzystnie zadecydowała o ich szansach w nieuchronnym i niezbędnym procesie emancypacji i zrównania społecznego statusu obu płci. Przywraca kobietom godność i szacunek oraz możliwość kontrolowania własnego życia. Umożliwia kobietom czynne i równoprawne uczestnictwo w tworzeniu nowej, nie-patriarchalnej cywilizacji i kultury.

Trzecim wyzwalaczem i utrwalaczem „rewolucji seksualnej” jest alarmująca sytuacja, w jakiej znajduje się nasza planeta. Wszystko wskazuje na to, że przedłużające się, niezrównoważone panowanie paradygmatu patriarchalnego zagraża pokojowi i przetrwaniu planety. Ważnym elementem tego paradygmatu jest uwikłanie w pierwotną i prymitywną potrzebę walki o przetrwanie plemiennego genotypu i związany z tym nacisk na płodność i rozrodczość własnego plemienia. Ten ograniczony, partykularny i egoistyczny punkt widzenia jest nie do utrzymania w perspektywie kryzysu przeludnienia i realnej groźby wyeksploatowania podtrzymujących życie zasobów planety.

Rewolucja seksualna, ekonomiczna i społeczna emancypacja kobiet, możliwość podejmowania przez nie, oprócz macierzyństwa, wielu ważnych ról społecznych, przejęcie przez kobiety kontroli nad prokreacją — to procesy, które mogą pozwolić zapobiec, w skali globalnej, kryzysowi przeludnienia.

Oczywiście rewolucja seksualna, jak każdy radykalny proces przemiany świadomości, ma swoje meandry, manowce i ofiary. Stawia też zupełnie nowe, dotychczas nieznane wyzwania przed związkami kobiet i mężczyzn. Jest jednak nadzieja, ze po okresie nieodzownego kryzysu związki miedzy kobietami i mężczyznami — uwolnione od obciążeń patriarchalnego paradygmatu — będą powstawać na zupełnie innej, „wyższej” zasadzie. W ogólnym bilansie „rewolucja seksualna” wydaje się procesem dziejowo niezbędnym i korzystnym tak dalece, ze nie sposób wykluczyć w jego zainicjowaniu i trwaniu — boskiej interwencji.

Wojciech Eichelberger

Wojciech Eichelberger — psycholog i psychoterapeuta, współzałożyciel Laboratorium Psychoedukacji, współtwórca i dyrektor Instytutu Psychoimmunologii IPSI. Autor i współautor programów telewizyjnych („Okna”, „Nocny stróż”) oraz wielu książek, m.in. „Bajka to życie” i „Co z tym światem?”.

poprzednia strona 1 2

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?