Czytelnia

Dziś i jutro polskiej wiary

Zbigniew Nosowski

Michał Paluch OP

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.

Zbigniew Nosowski, Michał Paluch OP, Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap

Ku wspólnocie świadków
Drogowskazy dla Kościoła w Polsce

W wolnej Polsce – na początku XXI wieku, po zakończeniu wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II – polski katolicyzm znajduje się na rozdrożach. Pytania o przyszłość czasem są pełne niepokoju, czasem dla odmiany uderza ton samozadowolenia.

Wiara Polaków ma, owszem, wiele mocnych stron. Nie można jednak dać się uśpić pozytywnym wynikom sondaży. Mamy przecież także swoje liczne słabości, a przebiegu przemian kulturowych i cywilizacyjnych nie sposób dokładnie przewidzieć. Niekorzystne zmiany oddalające ludzi od Kościoła wcale nie muszą – ale przecież mogą – pojawić się także w Polsce.

Spotkanie z nowoczesnością wymaga od Polaków wiary świadomej, dojrzałej, pogłębionej. Wiedząc o szansach i zagrożeniach stojących przed naszym Kościołem, proponujemy poniższe drogowskazy. Nie jest to program działania, lecz wizja postaw, jakie wydają się nam niezbędne do tego, by sprostać wyzwaniom czasu.

Formułujemy te wskazówki najpierw dla siebie samych. Myślimy jednak o nich także jako propozycji dla Kościoła w Polsce. Dla Kościoła – czyli dla wszystkich, którzy go stanowią. Mogą one być inspiracją i dla świeckich, i dla duszpasterzy; i dla małych wspólnot, i dla episkopatu; i dla ruchów czy stowarzyszeń, i dla parafii czy zakonów. Ufamy, że okażą się przydatne…

 1. Bądź świadkiem
  Światu potrzeba dzisiaj bardziej świadków niż nauczycieli. Bądź świadkiem – dziel się doświadczeniem, że „spotkałeś Pana”, a nie pouczaj. Szukaj spotkań z Bogiem w liturgii, czytaniu słowa Bożego, w modlitwie. Najpierw głoś Jezusa-Zbawiciela, potem wymagania moralne. Nie zapominaj, że ucząc, także katechizując, sam jesteś uczniem.
 2. Bądź prorokiem nadziei
  Dawanie świadectwa to wyraz afirmacji Bożego stworzenia. Nie odwracaj się od świata, nawet jeśli wiele cię w nim niepokoi. To twój świat – jego ból ma być twoim bólem. Bądź dla niego prorokiem nadziei, a nie prorokiem nieszczęścia. Czasem musisz walczyć – walcz jednak „o coś”, a nie „przeciw” komukolwiek. Każdy człowiek jest przecież drogą Kościoła. Ucz się od innych poprzez dialog.
 3. Bądź dla…
  Świadectwo chrześcijańskie nie jest tylko indywidualne. Twoja wiara jest sprawą osobistą, ale nie sprawą prywatną. Twórz wspólnoty, umacniaj więzi, bądź blisko innych, żyj dla bliźnich. Nie bój się tracić czasu dla małych grup. Szukaj ludzi odrzuconych, niechcianych, zagubionych. Bądź dobrym Samarytaninem. Znajdź w swoim życiu miejsce dla ludzi ubogich, tak jak mieli oni miejsce wokół Jezusa.
 4. Bądź odpowiedzialny
  Świadectwo ma prowadzić do zaangażowania. Twoje życie to twoje powołanie. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz – jesteś odpowiedzialny za Kościół i za społeczeństwo. Nie uciekaj od tej odpowiedzialności, nawet kiedy jest trudno. Nie można być dobrym katolikiem, nie będąc dobrym obywatelem. Bądź dla wszystkich, stroń od partyjnych podziałów. Katholikos – znaczy przecież powszechny.
 5. Wymagaj od siebie
  Świadectwo wymaga uzasadnienia. Dlatego myśl, czytaj, ucz się, pytaj, szukaj. Pogłębiaj swoją wiarę i jej zrozumienie. Ważne, abyś umiał jasno i zrozumiale wypowiadać „tak-tak, nie-nie” wynikające ze Spotkania, o którym świadczysz. Najwięcej wymagaj od siebie. Dostrzegaj własne błędy i pokornie je wyznawaj. Bądź wiarygodnym świadkiem: żyj zgodnie z tym, w co wierzysz i co głosisz.

Zbigniew Nosowski – ur. 1961. Studiował socjologię i teologię. Redaktor naczelny miesięcznika WIĘŹ i dyrektor programowy Laboratorium WIĘZI. Autor książek Parami do nieba. Małżeńska droga świętości, Szare a piękne. Rekolekcje o codzienności, współautor Zapatrzenie. Rozmowy ze Stefanem Swieżawskim i Dzieci Soboru zadają pytania.
Michał Paluch OP ­– ur. 1967. Dominikanin, dr teologii dogmatycznej, dyrektor Instytutu Tomistycznego w Warszawie, wykładowca w Kolegium ojców dominikanów, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Autor m.in. Traktatu o zbawieniu wydanego w ramach sześciotomowej Dogmatyki w Bibliotece WIĘZI.
Piotr Jordan Śliwiński OFM Cap – ur. 1963. Kapucyn, dr filozofii, dyrektor Szkoły dla Spowiedników, wykładowca Katedry Lingwistyki Komputerowej Uniwersytetu Jagiellońskiego i kapucyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Opublikował m.in. Grzechy w kratkę (wywiad-rzeka o spowiedzi), współautor Kościół a spirytyzm, Kościół a reinkarnacja.

1

Dziś i jutro polskiej wiary

Zbigniew Nosowski

Michał Paluch OP

Piotr Jordan Śliwiński OFMCap.

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?