Czytelnia

Dziś i jutro polskiej wiary

ks. Andrzej Draguła

Andrzej Draguła, Misterium, wspólnota, służba, WIĘŹ 2008 nr 9.

Bp Edward Dajczak nieustannie powtarza na rekolekcjach Przystanku Jezus, że zadaniem ewangelizatorów jest pokazać Kościół przyjazny i bliski człowiekowi. Myślę, że taki właśnie obraz Kościoła jest Polakom bardzo potrzebny dziś i w przyszłości. Nie po to, by Kościół miał lepszy wizerunek medialny, lecz dlatego, żeby Kościół był bardziej sobą, a więc bardziej objawiał Tego, który go pozostawił jako narzędzie Swojego zbawienia. Tak wierzę.

Ks. Andrzej Draguła – ur. 1966. Duchowny diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Doktor teologii, publicysta i dziennikarz. Wieloletni współorganizator i rzecznik prasowy Inicjatywy Ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus”. Adiunkt w Katedrze Katechetyki i Homiletyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, wicedyrektor Instytutu Filozoficzno-Teologicznego im. Edyty Stein w Zielonej Górze, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI. Wkrótce ukaże się drukiem jego rozprawa habilitacyjna Eucharystia zmediatyzowna. Msza św. w transmisji radiowej i telewizyjnej. Mieszka w Zielonej Górze.

1 „Nie widzę w Polsce kryzysu duchowego, który można by ująć w kategoriach zjawiska społecznego”, Kard. Glemp: Nie widzę w Polsce kryzysu duchowego (wywiad), Katolicka Agencja Informacyjna, 4 marca 2008.
2 Zob. Kościół na kanapie, Z ks. Grzegorzem Strzelczykiem rozmawia Aleksandra Klich, „Gazeta Wyborcza”, 11 sierpnia 2007.
3 Wystarczy odwołać się do jego książki Odwaga prawdy. Spór o lustrację w Kościele, Warszawa 2007.
4 Odwiązywanie, Z Małgorzatą Braunek rozmawia Katarzyna Kubisiowska. „Tygodnik Powszechny” 2008 nr 27, s. 29.
5 Zob. T. Bartoś, Sumienie kazało mi odejść, „Polska”, 29 lipca 2008r.
6 Zob. A. Draguła, Bóg wyruszył w drogę, „Tygodnik Powszechny” 2008 nr 18.
7 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2005, s. 83.
8 Wojciech Mielczarek, Z perspektywy wyznawcy religii-patchwork, „Pro Libris” 2 (2008), w druku.
9 G. Strzelczyk, Teraz Jezus, Warszawa 2007, s. 144.
10 J. Ratzinger, Kościół. Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 82.
11 Zob. A. Draguła, Czy Bóg jest atrakcyjny?, „Katecheta”, 2008 nr 6.
12 Zob. A. Draguła, Uciekinierzy, poszukiwacze. Doświadczenia ewangelizacyjne z Przystanku Jezus, WIĘŹ 2003 nr 8-9.
13 Zob. M. Przeciszewski, Religijność polskiej młodzieży (analiza), Katolicka Agnecja Informacyjna, 15 lipca 2008.
14 Zob. G. Baum, Sekularyzacja a katolicyzm w Quebecu, „W Drodze” 2006 nr 11.
15 Podczas rekolekcji w jednej z parafii diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zainicjowano domowe grupy modlitewne, które zresztą spotkały się z bardzo różnym odbiorem. Część parafian przyjęła pomysł tworzenia grup pozytywnie, część jednak odniosła się do projektu dość sceptycznie, twierdząc że miejscem wspólnej modlitwy jest Kościół, a nie mieszkanie. Przykład ten jest ilustracją problemu, jak trudno zmienić ewangelizacyjną świadomość Kościoła.
16 Zob. A. Draguła, Między osiedlowym sklepem a supermarketem. Parafia w czasach wolnego rynku, WIĘŹ 2003 nr 5.
17 G. Strzelczyk, Teraz Jezus, dz. cyt., s. 149.
18 Ubogich nie ma w programie, Z s. Małgorzatą Chmielewską rozmawia Katarzyna Wiśniewska, „Gazeta Wyborcza”, 12 lipca 2008, s. 30.
19 J. B. Metz, Was ist mit der Gottesrede geschehen? Überlegungen zur Kirche in der Welt der Massenmedien, „Herder Korrespondenz” 1991 nr 9, s. 421.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8

Dziś i jutro polskiej wiary

ks. Andrzej Draguła

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?