Czytelnia

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Tomasz P. Terlikowski, Mistyk i bigamista. Wasyla Rozanowa wizja upłciowienia chrześcijaństwa, WIĘŹ 2004 nr 8-9.

Tomasz Piotr Terlikowski — ur. 1974, doktor filozofii. Dziennikarz, publicysta „Nowego Pastwa” i „Życia”, redaktor naczelny Ekumenicznej Agencji Informacyjnej (http://www.ekumenizm.pl). Mieszka w Warszawie.

1 „Nad przepaściami wiary. Z ks. Wacławem Hryniewiczem OMI rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski”, Kraków 2001, s. 243.
2 2 Z. N. Gippius, „Zadumcziwyj strannik”, w: „V.V. Rozanow. Pro et contra”, red. V.A. Fatiejew, Sankt-Petersburg 1995, t. I, s. 162.
3 Irena Fijałkowska-Janiak, „U ścian cerkiewnych. O twórczości filozoficzno-religijnej Wasyla Rozanowa”, Gdańsk 1992, s. 13.
4 „Rozanow o sebie. Otwiety na ankietu gubienskoj uczienoj archiwnoj komisjii”, w: „V.V. Rozanow. Pro et contra”, t. I, s. 41.
5 V. Rozanov, „Mimolietnoje”, w: tegoż, „Kogda naczalstwo uszlo”, Moskva 1997, s. 214-215.
6 Tamże, s. 326-327.
7 W. Rozanaw, „Pół-myśli, pół-uczucia”, tłum. I. Kania, Kraków 1998, s. 119.
8 W. Rozanow, „Około cerkownych sten”, Moskva 1995, s. 432.
9 V.V. Rozanov, „Russkaja cerkov i drugije stati”, w: tegoż, „W temnych, religioznych luczach”, Moskva 1994, s. 50.
10 V. Rozanov, „Około cerkovnych sten”, s. 259.
11 Tamże, s. 17-18.
12 K. Rahner, „Podstawowy wykład wiary”, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987, s. 325; cyt. za: Z. Nosowski, „Mistyka codzienności”, „Więź” 2001 nr 7, s. 23.
13 W. Rozanov, „Mimolietnoje”, s. 432.
14 J. Kosiewicz, dz. cyt., s. 59.
15 V. Rozanov, „Około cerkovnych sten”, s. 100.
16 V. Rozanov, „Russkaja cerkov i drugije stati”, s. 52.
17 Tamże, s. 51.
18 W. Rozanow, „Apokalipsa naszych czasów”, tłum. W. Krzemień, Białystok, bdw, s. 21.
19 Tamże, 22.
20 O. Clement, „Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem I”, tłum. J. Dembska, M. Żurowska, Warszawa 1998, s. 27.
21 „Tora. Pardes Lauder. Księga Pierwsza Bereszit”, tłum. E. Gorodon, S. Pecaric, Kraków 2001, s.36.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Małżeństwo i rodzina

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?