Czytelnia

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Adam Wąs SVD, Muzułmańska Nostra aetate?, WIĘŹ 2008 nr 1.

W końcowej części dokument zawiera pełną nadziei konkluzję. Akceptując istniejącą różnorodność, zachęca do konkurowania wyznawców obu tradycji w czynieniu dobra. Uczeni muzułmańscy zapewniają, że ich religia nie stoi w opozycji do chrześcijan, pod warunkiem, że nie zostaną przez nich zaatakowani. Pojawia się pytanie, czy należy doszukiwać się w tym elementów politycznych, odnoszących się do współczesnych konfliktów w Palestynie, Iraku i Afganistanie. Tyle że chrześcijan nie należy jednak utożsamiać z ludźmi Zachodu, którzy ponoszą odpowiedzialność za te wydarzenia.

Dokument jest oryginalny i na tyle ważny, że powinien stać się przedmiotem szczegółowych dyskusji i analiz, nie tylko zwolenników dialogu międzyreligijnego, lecz także wszystkich tych, którym zależy na budowaniu harmonii i pokoju w świecie. Zaproszenie do dialogu i wyciągnięta dłoń muzułmańskich uczonych nie powinna pozostać bez odpowiedzi.

Adam Wąs SVD

Adam Wąs SVD — ur. 1963. Arabista i islamista, misjonarz-werbista, dyrektor Centrum Dialogu Kultur iwPieniężnie. Absolwent Pontificio Istituto di Studi Arabi e dIslamistica wiKatolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, studiował też wMafraq (Jordania), St. Augustin (Niemcy), Londynie, Kairze, Tunisie i Nairobi. W latach 1991-1994 misjonarz w Kenii. Wykładowca religiologii io islamie wSeminarium Duchownym Księży Werbistów wPieniężnie (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Od 2006 roku Członek Komitetu ds. Dialogu zReligiami Niechrześcijańskimi przy Radzie ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Mieszka w Pieniężnie.

1 Wszystkie cytaty z Koranu w przekładzie Józefa Bielawskiego „Koran”, z arabskiego przełożył i komentarzem opatrzył J. Bielawski, Warszawa 1986.
2 W angielskiej wersji oryginału listu czytamy: Come to a common word between us and you. Inne angielskie tłumaczenia podają: Come to a common terms as between us and you (Abdullah Ysuf Al), Come to an agreement between us and you (Muhammad Marmaduke Pickthall). W niemieckich przekładach zwrot bajnana wa bajnakum przyjmuje formę zwischen uns und euch (Adel Theodor Khoury, Ludwig Ullmann), natomiast we włoskim: venite a un accordo equo fra noi e voi (Alessandro Bausani). Inne polskie przekłady Koranu używają następujących zwrotów: Przybądź do słowa jednakowego pomiędzy tobą i nami („Święty Koran”. Tekst arabski i tłumaczenie polskie, Islamabad 1990). Natomiast „Koran” w przekładzie Jana Murzy Taraka Buczackiego pominął ten fragment zupełnie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Dialog chrześcijańsko-muzułmański

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?