Czytelnia

Jan Paweł II

Marcin Przeciszewski

Marcin Przeciszewski, Ojczyzna europejska, WIĘŹ 2005 nr 5-6.

Istotnym zadaniem w kształtowaniu duchowej i intelektualnej formacji polskiego laikatu jest zatem głębokie przeżycie tej wizji Kościoła, jaką pozostawia Jan Paweł II. Chodzi tu o chrześcijaństwo zakorzenione w tradycji, a zarazem otwarte i dialogiczne. Chrześcijaństwo wolne od kompleksów, przeżywane w duchu Zmartwychwstania – niosące nadzieję otaczającemu światu. Nacechowane mistyczną wiarą – w duchu Jana Pawła II – wzbogaconą głębokim świadectwem wartości, a nie przybierające formę ideologii generującej podziały.

Wielu polityków chrześcijańskich, jak i liderów wspólnot religijnych z zachodniej Europy, podkreśla, jak bardzo świadectwo chrześcijaństwa z Polski jest im potrzebne. Towarzyszy temu nadzieja, że żywa religijność, jaką niesie Kościół z Polski, może korzystnie wzbogacić nurt odnowy religijnej, zaczynający się tu i ówdzie w świecie zachodnim. Jako przykłady wymieniają nasz „liczebny” i duchowy wkład w Światowe Dni Młodzieży, Europejskie Spotkania Młodych czy intelektualny, a inspirowany chrześcijaństwem, wkład polskich polityków w debatę o konstytucji europejskiej.

Warunkiem jednakże naszej twórczej obecności w przestrzeni europejskiej, musi być rezygnacja z typowo polskiego (a podszytego kompleksami) triumfalizmu katolickiego graniczącego z pogardą dla innych, zdolność do dialogu i otwartość na to, co zachodnioeuropejskie środowiska chrześcijańskie mają nam cennego do ofiarowania. Krótko mówiąc, potrzebna jest wielka synteza i na nią musimy być otwarci. Do Europy możemy wnieść nasz dynamizm religijny, żywość praktyk i sposób przeżywania wiary w przestrzeni publicznej, natomiast uczyć się możemy zaangażowania społecznego oraz głodu permanentnej formacji, jaka charakteryzuje wiele środowisk z Zachodu.

Dlatego w Polsce potrzeba środowisk, które w tym kierunku chciałyby pracować, będąc świadome, że służą w ten sposób zarówno przyszłości chrześcijaństwa w Europie, jak i Kościołowi w Polsce. Płaszczyzn tych bowiem nie można rozdzielić.

Jedną z form poszukiwania odpowiedzi na tę potrzebę, jest inicjatywa podjęta w 2002 r. przez entuzjastów z KIK, KAI, „Więzi” i innych środowisk. Przybrała ona kształt organizowanych przez Forum Świętego Wojciecha Zjazdów Gnieźnieńskich. W nowej formule zjazdy te stały się kongresami laikatu z Europy Środkowej i Wschodniej, których celem jest kształtowanie odpowiedzialności chrześcijan za przyszłe oblicze kontynentu, a zarazem bezpośrednie przygotowywanie świeckich do roli aktywnych uczestników tego procesu, a nie biernych świadków.

Jest to ważna inicjatywa „pokolenia JP2”, które w ten sposób – całkiem oddolnie, ale we współpracy z pasterzami Kościoła – pragnie wcielić w życie pozostawioną nam przez Papieża troskę o „europejską wspólnotę Ducha”. Najbliższy – warto dodać: ekumeniczny – VI Zjazd Gnieźnieński we wrześniu br. przybierze formę wielkiej szkoły dialogu. Program zjazdu pod hasłem „Europa dialogu. Być chrześcijaninem w pluralistycznej Europie” odzwierciedla podstawowe debaty pomiędzy chrześcijaństwem a dzisiejszą Europą. Zgodnie z duchem Testamentu Jana Pawła II, kongres ten charakteryzować będzie się także otwarciem ekumenicznym i międzyreligijnym. Można mieć nadzieję, że Zjazdy Gnieźnieńskie, realizowane przez polskie „pokolenie JP2”, staną się istotną płaszczyzną integracji środowisk laikatu w skali całego kontynentu, w trosce o duchową przyszłość Europy. Nadzieja ta – w opinii niżej podpisanego – ma charakter całkiem realny, gdyż nawet na najbardziej zlaicyzowanych terenach Europy odczuwalny jest coraz silniejszy głód wartości duchowych, co zwiastuje być może oczekiwaną przez zmarłego Papieża wiosnę Kościoła. Rzecz jasna, potrzeba też wielu innych inicjatyw i pomysłów zmierzających w tym samym kierunku.


Marcin Przeciszewski – ur. 1958. Historyk i dziennikarz, redaktor naczelny Katolickiej Agencji Informacyjnej. Współtwórca wielu inicjatyw chrześcijańskich, m.in. inicjator ruchu „Wiara i Światło” w Polsce, wiceprzewodniczący Rady Forum Świętego Wojciecha.

poprzednia strona 1 2 3

Jan Paweł II

Marcin Przeciszewski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?