Czytelnia

Polacy - Niemcy

Kazimierz Wóycicki, Otwarte drzwi. O Polakach i osobach polskojęzycznych w Niemczech, WIĘŹ 1999 nr 4.

Istnieją też głębsze przyczyny, które powodują, że społeczność polskojęzyczna jest tak mało widoczna. Wiele osób, mimo że mówi w domu po polsku, nie chce uchodzić i występować publicznie jako Polacy, ponieważ wierzy, że może być to niepopularne, albo też szkodzić ich karierze zawodowej. Ci „późni wysiedleńcy”, którzy czują się po trosze Polakami, przeżywają często trudności, gdy przychodzi im opisać złożoną sytuację ich przynależności narodowej i kulturowej. Po roku 1989 nie sprowokowano żadnej poważniejszej publicznej dyskusji, która dopomogłaby tym ludziom w nazwaniu tego ich doświadczenia.

Należy też wspomnieć o czynnikach mających charakter zdecydowanie pozytywny. Z pewnością właśnie dobra społeczna integracja osób polskojęzycznych powoduje, że nie stanowią one jakiegoś szczególnego problemu w Niemczech i same nie widzą własnej sytuacji jako problematycznej, skłaniającej ich do organizowania się. Innym czynnikiem może być łatwość poruszania się między Niemcami i Polską, komunikacyjna bliskość, która powoduje, że kulturalne potrzeby można spełnić w bezpośrednim kontakcie z polską kulturą w Polsce. Zamiast organizować się w tym celu w Niemczech, wystarczy wziąć w samochód i pojechać na parę dni do kraju.

Z drugiej jednak strony należałoby mówić o straconych szansach. Silniejsza obecność tej grupy w życiu publicznym i odpowiadająca jej liczebności aktywność, mogłyby odgrywać rolę istotnego kulturowego pośrednika i przekaźnika w stosunkach polsko-niemieckich. Osoby związane z kulturą polską nie powinny być traktowane w społeczeństwie niemieckim jako „trochę egzotyczni przybysze ze Wschodu”, nawet jeśli i taka postawa nie wyklucza sympatii i życzliwości.

Kazimierz Wóycicki – ur. 1949, publicysta. 1974-1990 redaktor „Więzi”, obecnie członek kolegium redakcyjnego. 1990-1993 redaktor naczelny „Życia Warszawy”, 1993-1999 dyrektor Instytutu Kultury Polskiej w Bonn. Dyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

poprzednia strona 1 2 3 4 5

Polacy - Niemcy

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?