Czytelnia

Psychologia a duchowość

Mirosław Pilśniak OP

Mirosław Pilśniak OP, Pan Bóg się nie obrazi, WIĘŹ 2004 nr 2.

Dobrze, jeśli ksiądz ma także kontakty do zaufanych specjalistów, których może polecić do pierwszego kontaktu psychologicznego. Nie muszą to być psychologowie-chrześcijanie. Rzetelny psycholog nie wkracza w nieuprawniony sposób na teren światopoglądowy (jedynie na tyle, na ile chce jego klient). Nie chodzi też o to, aby psycholog modlił się z klientem. Rzetelny psycholog — także niewierzący — nie może ignorować wymiaru religijnego. Powinien mieć szacunek dla przeżyć duchowych klienta i jego religii.

Jednak niekiedy penitent wyraźnie pragnie, aby terapeuta był chrześcijaninem. I ma do tego prawo. Często przychodzi właśnie do spowiednika z problemem psychologicznym, bo chce mieć pewność, że tu spotka się z chrześcijaninem. Taki człowiek przychodzi do księdza, przedstawiając swój problem jako duchowy. Dlatego właśnie — ze względu na dobro penitenta — dobrze jest, jeśli znamy też rzetelnych psychologów, którzy są chrześcijanami. Ja osobiście jestem czuły raczej na profesjonalność terapeuty, niż na to, aby był on chrześcijaninem.

Niekiedy trudno określić, czy problem danego człowieka jest natury duchowej czy też nadaje się on raczej do terapii. Czasami jest to niejednoznaczne, zwłaszcza gdy w grę wchodzą znaczące przełomy w życiu duchowym, rodzaj nocy duchowej lub jakieś bardzo silne duchowe światło. Może to niekiedy wyglądać jak psychoza. W takim przypadku nie zaszkodzi też konsultacja psychologiczna.

Podobne kryteria postępowania znajdują się już w najstarszej tradycji chrześcijańskiej, choćby u ojców pustyni. Zgodnie z nimi, trzeba zakładać, że jeżeli te problemy pochodzą od Boga, który w ten sposób chce oczyścić duszę, to Bóg jest pokorny i nie będzie się obrażał, gdy człowiek zasięganie porady u psychologa. Z kolei rzetelny psycholog sprowadzi ten problem do sfery jemu właściwej i nie będzie zastępował Pana Boga w Jego działaniu. To nie przeszkodzi w spotkaniu z Bogiem.

poprzednia strona 1 2

Psychologia a duchowość

Mirosław Pilśniak OP

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?