Czytelnia

Wojciech Jędrzejewski OP

Krzysztof Koseła

Inka Słodkowska

Pokolenie 2000 nie istnieje, Dyskutują: Paweł Głowacki, Wojciech Jędrzejewski OP, Krzysztof Koseła, Agnieszka Magdziak-Miszewska, Inka Słodkowska, WIĘŹ 2000 nr 6.

K.K.: Jeżeli szukać najbardziej radykalnych antyklerykałów, to wśród młodzieży. Dla nich Kościół funkcjonuje jako element dorosłego świata, który należy odrzucić, bo tak czy inaczej się skompromitował. Kiedy? Dawno: tworząc Inkwizycję(!). I prawie na ich oczach, bo angażując się w rozmaite działania po 1989 roku.

P.G.: W tej chwili z księdzem jako nauczycielem spotyka się dużo więcej osób, niż wówczas kiedy uczęszczanie na katechezę zależało od wyboru — rodziców, lub własnego. Dzisiaj religia to często tylko jeszcze jedna lekcja, dlatego krytycyzm wobec tego, jak ksiądz uczy, co on mówi o religii, jakim językiem mówi, jaki ma stosunek do uczniów, jest znacznie bardziej widoczny.

W.J.: Chciałbym wrócić do pytania o obecność młodych w Kościele, o to, co oni do Kościoła wnoszą. Na pewno nową jakość stanowi pojawienie się tej integralnej osobowości, o której mówiłem i która może się rozwijać w wielu różnych kierunkach. Coraz więcej młodych ludzi nie czuje już dysonansu pomiędzy wiarą a Kościołem, i to jest nowe zjawisko: Kościół staje się czymś intuicyjnie wyczuwalnym jako wielka wartość i to dojrzalej traktowana, niż u poprzedniego pokolenia, dla którego często stanowił on wartość społeczną, czy nawet polityczną. A teraz jest coraz bardziej wartością religijną, z nieredukowalnością zawartej w nim tajemnicy. Młodzi odkrywają Kościół jako rzeczywistość religijną i widzą potrzebę zakorzenienia się w tej rzeczywistości, zaistnienia w niej.

K.K.: Ale tak naprawdę muszą mieć warunki, by w tym Kościele zaistnieć. I wszędzie tam, gdzie pojawia się jakakolwiek szansa na zaistnienie, pojawia się bardzo wielu młodych ludzi z wszystkich środowisk. Jednak takich miejsc, gdzie młodzież może zaistnieć jest wciąż zbyt mało.

Dziękujemy za rozmowę.

Opracowała Agnieszka Magdziak-Miszewska

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7

Wojciech Jędrzejewski OP

Krzysztof Koseła

Inka Słodkowska

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?