Czytelnia

Mistyka i erotyka

Mariola i Piotr Wołochowiczowie, Powrót do źródeł, WIĘŹ 2008 nr 7-8.

Działania w opisanych wyżej kierunkach dadzą szansę na wychowanie kolejnych pokoleń ludzi prawych, stabilnych emocjonalnie, dojrzałych duchowo, zdolnych wejść do władz, mediów, kształtować w Polsce dobre wzorce i normy. Zjawisko to bywa nazywane „przekazem pokoleń”, zaś amerykański autor Norman Willis trafnie określa je — za Księgą Jeremiasza 6, 16 — jako „powrót do dawnych ścieżek”5.

Mariola i Piotr Wołochowicz

Mariola i Piotr Wołochowicz — małżonkowie od 28 lat, rodzice trójki dzieci, od 1992 prowadzą Fundację Misja Służby Rodzinie, polski oddział Family Life Mission, założonej przez Waltera oraz Ingrid Trobischów. Autorzy m.in. książek „Jak w pełni wykorzystywać Boży dar płciowości, czyli seks po chrześcijańsku” oraz „Jak wygrać małżeństwo”.

1 Judith A. Reisman i Edward W. Eichel, „Kinsey, seks i oszustwo”, Antyk, Warszawa 2002.
2 Robert T. Michael, John H. Gagnon, Edward O. Baumann, Gina Kolata, „Sex in America: A Definite Survey”, Warner Books, New York, 1995.
3 Tim i Beverly LaHaye, „Akt małżeński: piękno miłości seksualnej”, Pojednanie, Lublin 1991.
4 Paweł Lisicki, „Gejolucja”, „Wprost” 2006 nr 24.
5 Norman Willis, „The Ancient Path”, Christ Church Publishing 1998.

poprzednia strona 1 2 3

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?