Czytelnia

ks. Andrzej Draguła

ks. Andrzej Draguła, Uciekinierzy, poszukiwacze. Doświadczenia ewangelizacyjne z Przystanku Jezus, WIĘŹ 2003 nr 8-9.

W 1999 roku otrzymaliśmy list z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Ojciec Święty – czytamy w liście – z uznaniem przyjął wiadomość o zaangażowaniu setek ludzi dobrej woli, którzy pragną wyjść na przeciw duchowym potrzebom młodzieży, również tym manifestowanym jako bunt wobec ogólnie akceptowanej rzeczywistości13. I to jest chyba klucz do właściwej strategii wobec młodzieży stojącej na obrzeżach Kościoła i społeczeństwa. Nauczyć się właściwie odczytywać bunt wyrażany przez nią na różny – czasami dość krzykliwy, a nawet agresywny – sposób. Bo jest on niczym innym jak przewrotną, a jednocześnie szczerą manifestacją ich duchowych potrzeb.

1 Andrzej Draguła, „Świat według Jurka”, „Więź” 2000 nr 9, s. 193.
2 „Dlaczego Jezus ich nie obchodzi?”, z biskupem Edwardem Dajczakiem rozmawia Jan Grzegorczyk, „W drodze” 2000 nr 8, s. 7.
3 Zob. A. Draguła, „Jedna historia dwóch Przystanków. Jezus wśród poszukiwaczy wolności”, w: „Kiedy Jezus przychodzi w glanach”, Gorzów Wlkp. 2003, s. 113.
4 Wszystkie cytowane świadectwa pochodzą z książki „Kiedy Jezus przychodzi w glanach”, Gorzów Wielkopolski 2003.
5 Teresa Szałkowska, „Widziałyśmy przedsionek piekła”, „W drodze” 1999 nr 10.
6 „Dlaczego Jezus...”, dz. cyt., s. 5.
7 Tamże, s. 7.
8 Tamże, s. 8.
9 „Nazwałem was przyjaciółmi”, z o. Timothym Radcliffe’em rozmawia G. Goubert, tłum. M. Turski, Kraków 2002, s. 83.
10 Zob. M. Brzozowski, „Misje parafialne – formą nadzwyczajnego duszpasterstwa”, „Ateneum Kapłańskie” 1985 nr 1, s. 7; A. Suquia, „Nowa Ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeństwa doby obecnej”, w: „Nowa Ewangelizacja” , Poznań 1993, s. 46 (Kolekcja „Communio” t. 8).
11 Antoni Lewek, „Współczesna odnowa kaznodziejstwa”, t. 2: „Zarys homiletyki ogólnej”, Warszawa 1980, s. 141-142.
12 Hans Urs Von Balthasar, „Dieu et l’homme d’aujourd’hui“, Paris 1966, s. 13.
13 Zob. „Kiedy Jezus przychodzi...”, dz. cyt., s. 3.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ks. Andrzej Draguła

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?