Czytelnia

Liturgia

Józef Majewski

Józef Majewski, Reforma do reformy? Liturgia jako przedmiot sporu w dzisiejszej teologii., WIĘŹ 2006 nr 1.

1 Paul Evdokimov, „Prawosławie”, tłum. Jerzy Klinger, Warszawa 1964, s. 269, 271, 273-274.
2 Rembert Weakland, „Liturgy as a Battlefield. What Do «Restorationists» Want?”, „Commonweal” z 11 stycznia 2002.
3 O stanowisku tym i dyskusji z nim szerzej pisze w tym numerze „Więzi” ks. Sławomir Sosnowski, dlatego w mojej prezentacji ograniczę się jedynie do samej istoty rzeczy.
4 Paweł Milcarek, „Między Mszą a Mszą”, „Christianitas” 2001 nr 9, s. 182
5 Joseph Ratzinger, „Bilans i perspektywy”, „Christianitas” 2001 nr 9, s. 144.
6 Szerzej o przebiegu tego Synodu pisze Zbigniew Nosowski w niniejszym numerze „Więzi”.
7 Por. Józef Majewski, „Macierzyńskie oblicze Ojca. Konsekwencje „nowych” akcentów w nauczaniu Magisterium Kościoła o Bogu”, „Więź” 1998 nr 1, s. 102-111
8 Czy w kulcie takim jak ten – pisała Ida Raming – gdzie dominują męskie imiona i wyobrażenia Boga, kobiety mogą zdobyć choćby embrionalną świadomość swojego podobieństwa do Boga, jak ujmuje to Księga Rodzaju 1, 27 („I stworzył Bóg ludzi na obraz swój, na obraz Boga stworzył ich: stworzył mężczyznę i kobietę”)? Jak w takich okolicznościach możliwe jest, by kobiety osiągnęły poczucie godności samodzielnych, niezależnych istot ludzkich, skoro w tym religijnym kontekście nie mają one doświadczenia bycia uświęconymi i uznanymi jako ludzkie istoty stworzone na obraz Boga, ale przeciwnie, czy nie prowadzi to ich do zakwestionowania siebie na najgłębszym poziomie ich istnienia? („Male Discourse about God in the Liturgy and Its Effects on Women”, http://www.womenpriests.org/theology/raming1.htm).
9 Tak widział to np. Komitet Biskupów ds. Liturgii i Komitet Biskupów ds. Doktryny Narodowej Konferencji Biskupów Katolickich USA – zob. Criteria for the Evaluation of Inclusive Language Translations of Scriptural Texts Proposed for Liturgical Use, w: http://cba.cua.edu/crit.cfm.
10 Szerzej pisałem o tym w: „Spór o rozumienie Kościoła”, Warszawa 2004, s. 164-168.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6

Liturgia

Józef Majewski

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?