Czytelnia

ks. Andrzej Draguła

ks. Andrzej Draguła, Kupić, nie kupić, poświętować można. Rzecz o handlu w niedzielę i nie tylko, WIĘŹ 2005 nr 3.

Myślę, że zamiast niedzielnej Eucharystii w supermarkecie (a mówię teraz bardziej o strategii duszpasterskiej niż o konkretnym przypadku), należałoby pomyśleć o jakiejś misji supermarketowej, podobnej do tej, jaką realizuje się np. na dworcach. I żeby być dobrze zrozumianym, nie chodzi mi tu o kaplicę na Okęciu czy na dworcu kolejowym w Częstochowie, ale o misję dworcową, jej celem byłoby ratowanie tych, którzy tam gubią swoją godność. Przykłady Przystanku Jezus i misji dworcowej są bardzo dalekie, ale myślę, że właściwie sygnalizują ideę – nazwijmy to – duszpasterstwa w przestrzeni handlowej, które winno polegać na ewangelizacji misyjnej, ewangelizacji pierwszego kontaktu. Pozostaje tylko pytanie, kto się na taką odważy?

Homilia, czyli zakończenie

Już wiem, jak będzie wyglądała niedzielna homilia w supermarketowej kaplicy: „Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni” – zacznie kaznodzieja niczym Paweł na rzeczonym już Areopagu. Tylko co powie dalej? Ciąg dalszy z mowy ateńskiej? Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej (jak to świetnie pasuje do sklepowych półek!), znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Tu musiałby niestety się już zatrzymać. Bo ten „Nieznany Bóg” wcale tak nieznany nie jest. Przeciwnie, znany jest nawet z imienia. A imię jego Mamon.

1 Z. Nosowski, „Oswajanie barbarzyńców?”, Więź 2004 nr 12.
2 Kaplica w wielkomiejskim centrum czwartej generacji. Z Ks. Arkadiuszem Wuwerem rozmawia Jarosław Dudała, Wiadomości KAI, 8. XII. 2004
3 „II Polski Synod Plenarny (1991 –1999)”, Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim Drugim, pkt. 79, Pallottinum 2001, s. 204.
4 Festis de praecepto diebus Missa audienda est; et abstinendum ab operibus servilibus, actibus forensibus, itemque, nisi aliud ferant legitimae consuetudines aut peculiaria indulta, publico mercatu, nundinis, aliisque publicis emptionibus et venditionibus. Zob. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. II Lud Boży i jego nauczanie u uświęcanie, Olsztyn 1986, s. 476.
5 Zob. ks. Józef Majka, Rozważania o etyce pracy, Wrocław 1997, str. 83-121.
6 www.sspx.ca/Angelus/2001_February/Questions_Answers.htm
7 www.ktf.cuni.cz/~skoblik/km99-3.htm, zob także Jan Paweł II, List apostolski Dies Domini, nr 64.
8 T. Szlendak, „Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej”, Wrocław 2004, s. 101 – 104.
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Wypowiedź z forum: www.wiara.pl

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ks. Andrzej Draguła

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?