Czytelnia

Liturgia

Jan Filip Libicki, Sobór, Papież i tradycjonaliści, WIĘŹ 1999 nr 4.

Na razie polscy wewnątrzkościelni tradycjonaliści czekają na gest ze strony swych pasterzy – gest, który – otwierając szeroko drzwi dla owego ekspery­mentu – potwierdzi jednocześnie ich pełnoprawne miejsce w dyskusji nad właściwą recepcją soborowego nauczania. Cóż może nim być? Na pewno była nim obecność Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Juliusza Paetza na Mszy świętej odprawionej w Poznaniu przez generała Bractwa Świętego Piotra w dniu 14 listo­pada ubiegłego roku.

Czekają jednak nadal, aż polscy hierarchowie podążą w ślady kardynałów Gagnona, Decourtray, Mayera, Groera, Sticklera czy Ratzingera. Wielokrotnie odwiedzali oni siedzibę Bractwa Świętego Piotra w niemieckim Wigratzbad, odprawiając pontyfikalne Msze święte w dawnym rycie i udzielając święceń kapłańskich tamtejszym seminarzystom, by następnie zaprosić ich do swych diecezji. W każdym z kolejnych krajów, gdzie rozpoczynają oni pracę, pojawia się wprzód hierarcha, który – czyniąc taki gest – potwierdza to miejsce w owej dyskusji. W Stanach Zjednoczonych na przykład był nim biskup James Timlin, ordynariusz diecezji Scranton36. Dziś w jego ślady podążyło ponad dwudziestu in­nych amerykańskich biskupów. Zasmuceni rodzimi tradycjonaliści wciąż czekają na polskiego biskupa Timlina.

Jan Filip Libicki, ur. 1971, absolwent Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, sekretarz redakcji „Nova et Vetera”-pisma poświęconego Tradycji katolickiej, współzałożyciel komitetu organizacyjnego Stowarzyszenia Una Voce Polonia – oddziału Una Voce Internationalis (Międzynarodowej Federacji Świeckich Katolików Tradycyjnych), autor cyklu programów historycznych Telewizji Edukacyjnej „Historie”. Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym” i ,,Czasie Kultury”. Mieszka w Radzewicach pod Poznaniem.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna strona

Liturgia

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?