Czytelnia

Polacy - Ukraińcy

Bogumiła Berdychowska

Bogumiła Berdychowska, Ukraińcy a „Solidarność”, WIĘŹ 2003 nr 1.

Znacznie większe znaczenie, niż działania Zarządu Głównego UTSK dla społeczności polskich Ukraińców, miała aktywność poszczególnych kół tej organizacji (z reguły nie uzgadniały one swoich posunięć z ZG UTSK). W latach 1980-81 wyjątkowo aktywne były koła UTSK w Szczecinie, Przemyślu, Koszalinie. W pismach tych kół, kierowanych do najwyższych władz państwowych, poruszano najbardziej palące problemy polskich Ukraińców, takie jak: uznanie UTSK za samorządną i niezależną organizację reprezentującą interesy polskich Ukraińców i przekazanie opieki nad nią Ministerstwu Kultury i Sztuki (dotąd „opiekowało się” MSW); zapewnienie Ukraińcom reprezentacji w sejmie; zapewnienie UTSK warunków materialnych do działania; zagwarantowanie powszechności nauczania języka ukraińskiego jako języka ojczystego; zapewnienie odpowiedniej liczby instruktorów do pracy kulturalno-oświatowej; przywrócenie historycznych nazw w Polsce południowo-wschodniej; otoczenie opieką zabytków kultury ukraińskiej; utworzenie sekcji ukraińskiej przy którymś z istniejących wydawnictw; wyodrębnienie w „Naszym Słowie”, organie UTSK, dodatków: dla dzieci i poświęconego kulturze; umożliwienie corocznego organizowania centralnych przeglądów zespołów artystycznych UTSK; budowa solidnej bazy materialnej dla działalności chóru „Żurawli”; zwiększenie wymiany kulturalnej między USRR a PRL; utworzenie Instytutu Kultury Ukraińskiej w Warszawie; zwiększenie nakładu książek, traktujących o współpracy narodu polskiego i ukraińskiego oraz prac rzetelnie omawiających ich wspólną historię; wycofanie książki Jana Gerharda „Łuny w Bieszczadach” z kanonu lektur szkolnych; umożliwienie korzystania UTSK z centralnych ośrodków Radia i Telewizji; poruszanie aktualnej problematyki z życia mniejszości ukraińskiej w środkach masowego przekazu; całkowite zaprzestanie inwigilacji i szykan ze strony SB wobec członków UTSK (postulat wyjątkowo ważny, zważywszy, że jeszcze w latach 60. skazywano działaczy UTSK na wyroki więzienia pod spreparowanymi zarzutami o „współpracę z ośrodkami nacjonalistów ukraińskich na Zachodzie”); zniesienie obowiązku zatwierdzania przez cenzurę wszystkich imprez artystycznych; przeciwdziałanie praktykom administracji lokalnej w Polsce południowo-wschodniej, dyskryminującym obywateli narodowości ukraińskiej przy zakupie tam nieruchomości oraz zameldowaniu; nadanie statusu prawnego Kościołowi greckokatolickiemu i przywrócenie temu Kościołowi jego świątyń; utworzenie zarządów wojewódzkich UTSK wszędzie tam, gdzie znajdują się większe skupiska mniejszości ukraińskiej; nadanie UTSK uprawnienia do występowania z wnioskiem o zwolnienie pracownika z pracy w celu wzięcia udziału w pracach organizacyjnych UTSK5. W tym wypadku również większość postulatów pozostała bez odpowiedzi.

poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna strona

Polacy - Ukraińcy

Bogumiła Berdychowska

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?