Czytelnia

Polacy - Niemcy

Eva Feldmann, „Wyobrażałem sobie Polaków bardziej polskimi�”, WIĘŹ 1996 nr 5.

Tłum. Marzena Szczypułkowska

Eva Feldmann – studiowała kulturoznawstwo i filozofię religii. W latach 1989-1992 przewodnicząca Niemiecko-Polskiego Centrum Spotkań i Kultury we Freiburgu/Brsg., 1993-1995 koordynator Niemiecko-Polskiej Wymiany Młodzieży (Jugendwerku) w Warszawie, kierownik referatu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w grupie badawczej „Młodzież w Europie” przy Centrum Politologii Stosowanej na Uniwersytecie w Monachium. Mieszka w Monachium.

1 Ankieta własna (1993), obszerne wyniki zob.: „Wie war es in Polen? Auswertungen von Erfahrungen und Erlebnissen” w: „Polen live. Erfahrungen und Tips zum Schüleraustausch”, 1995, s. 20-22; dostępne za pośrednictwem Polsko-Niemieckiej Współpracy Miodzieży (Ju­gendwerk), Poczdam/Warszawa.
2 Melzer, w: m.in. „Deutsch-Polonischer Jugendreport”, Weinheim/München 1991, s. 31.
3 Ankieta wśród młodzieży (1993/1994) L. Kohlschmidta w Lipsku; zob. Henschel, Th. R.: “Mobilität ist mehr als Reisen. Die Einstellung der jungen Generation in Polen und Deutschland zu einer Schlüsselqualifikation”, Bonn 1995, s. 65.
4 Por. „Spiegel” 38/1994, s. 68.
5 Tylko 5% młodych ludzi z zachodniej części Niemiec i 18% ze wschodniej ma „kontakty z Polską”. 3% (zachód) i 9% (wschód) młodych ludzi podaje, że mają „w Polsce dobrych przyjaciół”. Por. Melzer, w m. in. „Deutsch-Polnischer Jugendreport”, Weinheim/München 1991, s. 32 i nast.
6 Por. Jahnke, K., Niehues, St.: „Echt abgedreht. Die Jugend der 90-er Jahre”, München 1995, s.35.
7 Institut für Empirische Psychologie (wyd.): „Die selbstbewusste Jugend. Orientierungen und Perspektiven zwei Jahre nach der Wiedervereinigung. Die IBM-Jugendstudie 1992, Kolonia 1992, s. 61.
8 Cenny jest pierwszy zamówiony przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży obszerny przegląd badań: Fatyga, B., Jonda, B., Kosela, K: „Jugendliche in Deutschland und Polen auf dem Hintergrund der gesellschaftlichen Situation in beiden Ländern. Synopse aus­gewählter Untersuchungen, Poczdam/Warszawa 1996.
9 Ankieta wśród młodzieży (1993/1994) L. Kohlschmidta w Lipsku; por. Henschel, Th. R.: „Mobilität ist mehr als Reisen. Die Einstellung der jungen Generation in Polen und Deutsch­land zu einer Schlusselqualifikation”, Bonn 1995, s. 65.
10 Melzer, w m. in. „Deutsch-Polnischer Jugendreport”, Weinheim/München 1991, s. 31.
11 Sporządzone w ramach badania porównawczego (zob. wyżej) przez Th. R. Henschela, Bonn, 1995.

poprzednia strona 1 2 3 4 5

Polacy - Niemcy

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?