Czytelnia

Mistyka i erotyka

Tomasz P. Terlikowski, Zdradzona rewolucja, WIĘŹ 2008 nr 7-8.

Tak jak powstał „nowy feminizm”, będący w istocie starym dobrym katolicyzmem, tak trzeba zatem, by w odpowiedzi na rewolucję seksualną nastała kontrrewolucja seksualna. Narzędzia intelektualne i broń zostały już do tej walki przygotowane przez Jana Pawła II i jego katechezy małżeńskie. Ich przemyślenie, rozwinięcie i wcielenie w życie może się stać taką rewolucją wewnątrz Kościoła, jaką był Sobór Trydencki. Ale na to trzeba jeszcze poczekać.

Tomasz P. Terlikowski

Tomasz P. Terlikowski — doktor filozofii, tłumacz, publicysta. Opublikował książki: „Męczennicy komunizmu”, „Prawo do życia. Zdradzona nadzieja”, „Tora między życiem a śmiercią. Bioetyki żydowskie w dialogu”.

poprzednia strona 1 2 3 4

Mistyka i erotyka

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?