Katalog autorów

wróć do katalogu

Marek Rymsza

Marek Rymsza

ur. 1966, doktor habilitowany socjologii, kierownik Zakładu Profilaktycznych Funkcji Polityki Społecznej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Instytutem Spraw Publicznych jako ekspert i redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”. Członek redakcji WIĘZI i Zespołu Laboratorium WIĘZI. Specjalizuje się w zagadnieniach polityki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego. Autor książki Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States?. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, koordynuje prace Sekcji Polityki Społecznej i Rodziny. Mieszka w Warszawie.

  1. Marek Rymsza, Nie pod korcem. O społecznym wymiarze praktykowania wiary, WIĘŹ 2010 nr 7.
  2. Kościół obywatelski, Z abp. Kazimierzem Nyczem rozmawiają Zbigniew Nosowski i Marek Rymsza, WIĘŹ 2009 nr 3.
  3. Skrajnie twórcza działalność, Dyskutują: Marek Liciński, Krzysztof Liszcz i Marek Rymsza, WIĘŹ 2009 nr 7.
  4. Marek Rymsza, Małżeństwo nie jest sprawą prywatną, WIĘŹ 2009 nr 11-12.
  5. Marek Rymsza, Zapomniany kapitał „Solidarności”. Ekonomia solidarna w Polsce po 1989 roku, WIĘŹ 2008 nr 4-5.

wróć do katalogu

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?