Katalog autorów

wróć do katalogu

Robert Żurek

ur. w 1970 r. w Chorzowie. Doktor historii. Dyrektor wrocławskiego oddziału IPN. Studiował historię i teologię katolicką na Freie Universität w Berlinie. W Instytucie Historii Martin-Luther-Universität w Halle obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom pomiędzy polskim a niemieckim Kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Autor licznych publikacji poświęconych stosunkom polsko-niemieckim oraz stosunkom państwo-Kościół w Polsce i w Niemczech. Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje do druku jego książkę o Kościele katolickim nad Odrą i Nysą w latach 1945-1948. Współautor (z Tomaszem Kycią) filmu dokumentalnego „Cicho pod prąd” o pierwszych inicjatywach na rzecz pojednania polsko-niemieckiego po drugiej wojnie światowej.

  1. Kto zainicjował pojednanie?, rozmawiają: Władysław Bartoszewski, Basil Kerski, Tomasz Kycia, Robert Żurek, WIĘŹ 2006, nr 5.

wróć do katalogu

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?