Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
15 grudnia 2009

Najważniejsze wydarzenie roku
Przygotowanie Dnia Judaizmu oraz podsumowanie wydarzeń minionego roku to główne tematy obrad Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem, która spotkała się 11 grudnia w Warszawie. „Cieszy nas to, że liczne inicjatywy zbliżenia przedstawicieli naszych wyznań przynoszą coraz lepsze owoce” – powiedział KAI przewodniczący Komitetu, lubelski bp pomocniczy Mieczysław Cisło.

Najważniejszym wydarzeniem w kończącym się roku było seminarium, zorganizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów i jej odpowiednik – Żydowską Radę ds. Relacji Międzyreligijnych – uważa bp Cisło. Współorganizatorem tego spotkania było Laboratorium WIĘZI.

Seminarium miało trzy „stacje” – w Lublinie, Kielcach i Warszawie. W Lublinie były kolejne trzy „podstacje” – w jesziwie, w seminarium duchownym i w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, z udziałem pięciu rabinów z Izraela, na czele z rabinem Ronem Kronishem, który jest twórcą i dyrektorem Rady ds. Relacji Międzyreligijnych Izraela.

Tematem sympozjum była tożsamość chrześcijańska i żydowska – problem, jak chrześcijanie postrzegają żydów, a żydzi chrześcijan. Zdaniem bp. Cisły seminarium było bardzo owocne, o czym mówili sami rabini, zwłaszcza ci, którzy przyjechali z nastawieniem sceptycznym, wątpiący, czy jest sens prowadzenia dialogu.

„Podczas spotkania na KUL rabin Yehuda Gilad powiedział, że jego doświadczenia i przeżycia przeszły oczekiwania i że będzie o tym pozytywnym doświadczeniu opowiadał swoim studentom w swojej jesziwie w Izraelu” – mówił z satysfakcją hierarcha.

Bp Cisło uważa, że ten dialog z judaizmem owocuje w relacjach na wielu szczeblach – między środowiskiem żydowskim a Stolicą Apostolską, gremiach w kościołach partykularnych, takich jak Komitet ds. Judaizmu przy Konferencji Episkopatu Polski, także w konkretnych diecezjach, czy ze strony teologów i środowisk teologicznych w Krakowie, Lublinie, czy Warszawie.

Kościół w Polsce należy do niewielu w Europie, w których obchodzony jest Dzień Judaizmu – przypomniał przewodniczący Komitetu. Podczas obrad omawiano program zbliżających się obchodów Dnia Judaizmu, organizowanych corocznie 17 stycznia.

Centralne obchody odbędą się w Tarnowie, jest już ułożony bogaty program kilkudniowych obchodów z udziałem rabinów z Izraela oraz naczelnego rabina Polski Michaela Schudricha. Bp Cisło zaznaczył, że rabin Schudrich jest zawsze otwarty i gotowy do włączenia się w tego typu inicjatywy.

„Jesteśmy wdzięczni za postawę braterstwa ze strony rabinów, którzy pracują w Polsce – w Warszawie, Łodzi czy Krakowie” – podkreślił bp Cisło.

Przewodniczący Komitetu Episkopatu ds. Dialogu z Judaizmem złożył też życzenia z okazji rozpoczynającego się 11 grudnia żydowskiego święta Chanuka – jednego z najważniejszych świąt w kalendarzu żydowskim. „Składam braciom żydom serdeczne życzenia światła, które jest w centrum obchodów tych świąt” – powiedział za pośrednictwem KAI bp Cisło.

„Życzę, żeby Boże światło rozświetlało ścieżki życia naszych braci i żeby prowadziło do wspólnego celu nas wszystkich, ponieważ wszyscy jesteśmy w drodze do nieba i wspólnie czerpiemy siły z Pisma Świętego” – zaznaczył bp Cisło. – My czekamy na powtórne przyjście Mesjasza, żydzi też czekają na Mesjasza. Myślę, że tam się wszyscy kiedyś spotkamy” – zakończył biskup.

Święto Chanuka upamiętnia zwycięskie powstanie Machabeuszy przeciwko Grekom okupującym Jerozolimę w 313 roku p.n.e. Słabsze militarnie wojska Machabeuszy odniosły niespodziewane zwycięstwo nad siłami następcy Aleksandra Wielkiego. Podczas Chanuki Żydzi zapalają lampy chanukowe symbolizujące zwycięstwo wolności nad opresją, ducha nad materią i światła nad ciemnością.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?