Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
2 stycznia 2010

Prostowanie niepokornych
„Dialog w stylu Pearl Harbor” – tak część amerykańskich zakonnic określiła bezprecedensową wizytację apostolską Watykanu we wszystkich żeńskich zgromadzeniach w USA – pisze w „Tygodniku Powszechnym” Józef Majewski, członek Zespołu Laboratorium WIĘZI.

Stolica Apostolska w czerwcu rozpoczęła procedurę badania jakości życia w amerykańskich kobiecych wspólnotach zakonnych. Niektóre z nich, nie widząc racji dla tak radykalnego kroku, traktują go jako zamach na ich wizję życia zakonnego, zaakceptowanego przez Watykan i – jak podkreślają – zakorzenionego w nauczaniu Vaticanum II. „Mamy do czynienia z prawie powszechnym oporem – anonimowo wyznała jedna z zakonnic. – W ciągu 40 lat życia zakonnego nie widziałam takiej jednomyślności naszych sióstr”. Z poparciem dla nich wystąpili niektórzy biskupi USA.

Świecka mentalność

Mającą trwać 3 lata wizytację zarządziła Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Chodzi o przebadanie blisko 400 zgromadzeń, których szeregi szybko topnieją. Jeszcze w 1965 r. w USA było 175 tys. zakonnic, obecnie – 69 tys. Średnia wieku zbliża się do 69 lat.

Kryzys powołań nie jest jednak jedyną przyczyną wizytacji. 5 listopada kard. Franc Rodé, prefekt Kongregacji, wyjaśnił, że jest ona odpowiedzią na głosy „ważnych przedstawicieli Kościoła w USA” w sprawie „nieprawidłowości w tamtejszym [żeńskim] życiu zakonnym. Większość z nich dotyczy pewnej świeckiej mentalności, która rozpowszechniła się w rodzinach zakonnych, jak też niejakiego ducha »feminizmu«”.

Kardynał nie krył, że Watykan traktuje wizytację także jako swoiste pole doświadczalne: jeśli uda się znaleźć lek na problemy amerykańskich zgromadzeń, może na tym zyskać życie zakonne w innych częściach świata. Chcemy – konkludował kard. Rodé – „promować katolicką tożsamość żeńskiego życia zakonnego”. To stwierdzenie w uszach części amerykańskich sióstr zabrzmiało jak atak na ich duchowość oraz koncepcję obecności w Kościele i świecie. „Sobór – stwierdziła jedna z nich – wydobył nas z getta i skierował ku ekologii, feminizmowi i sprawiedliwości w świecie. Kuria Rzymska ma problemy z akceptacją tego stanu rzeczy”.

Całość tekstu można przeczytać tutaj.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?