Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
9 października 2008
Ewa Kusz

Synod (5): Dzielenie się życiem – pierwsze spotkanie w grupach
Wczorajsze przedpołudniowa praca synodalna to circoli minori. Znalazłam się (i cieszę się z tego) w grupie języka niemieckiego razem z takimi osobami jak kard. M. Vlk z Pragi, kard. J. Meisner z Kolonii, Kard. W. Kasper, J. Św. Grégorio Laham z Syrii, a także z innymi biskupami z Niemiec, Szwajcarii, Austrii, Słowacji, Rumunii, Łotwy, Skandynawii, Namibii, Peru oraz trzema ekspertami (2 świeckimi) i poza mną, jeszcze jedną audytorką – Barbarą Gerl-Falkovitz z Drezna. Zgodnie z porządkiem niemieckim, po szybkim wybraniu moderatora grupy (którym został bp Gregor Maria Hanke z Eichstätt), relatora i ustaleniu, o czym zebrani chcą rozmawiać, przeszliśmy do pierwszego z zaproponowanych tematów – czyli dzielenia się tym, jak w poszczególnych krajach wierni znają i żyją Słowem Bożym oraz jakie występują w związku z tym problemy. Pomimo tego, że zebrani byli w większości z krajów europejskich zasadniczo mi znanych, to okazało się, że problemy są różne. Barbara Falkovitz ponadto mówiła o spotkaniach biblijnych dla niewierzących, które prowadzi w Dreźnie. Ona i Kard. M. Vlk opowiadali o wielu dorosłych, którzy przyjmują Chrzest św. w dawnej NRD i Czechach. Na kanwie tych wypowiedzi, myślałam sobie o komplementarności zadań Ewa Kuszbiskupów, kapłanów, świeckich i zakonnic/zakonników. Jak każdy ma swoje miejsce i robi to, co do niego należy, można bardziej skutecznie głosić Słowo Boże w naszym współczesnym świecie – z jednej strony zsekularyzowanym, a z drugiej „głodnym” Boga i Jego Słowa pełnego miłości.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

2008-10-10 23:06:59 - Ewa Kusz

Tak, uczestniczyłam w Mszy św., jak zresztą wszyscy, lub prawie wszyscy zebrani na Synodzie Biskupów. Nie mam jakiś specjalnych wrażeń z Mszy - poza wdzięcznością dla Piusa XII za zatwierdzenie 61 lat temu Instytutów świeckich.


2008-10-10 10:02:29 - Michał Barcikowski

Szanowna Pani,
Czy uczestniczyła Pani we wczorajszej mszy św. za duszę Piusa XII? Jak wrażenia?


Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?