Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
23 kwietnia 2010
Józef Majewski

Pytania do Benedykta XVI
Najważniejszym problemem pontyfikatu jest interpretacja reform Soboru Watykańskiego II. Sprawa tym bardziej paląca, że Kościół wobec współczesnego relatywizmu zmaga się z kryzysem własnej tożsamości – pisze w „Tygodniku Powszechnym” Józef Majewski, członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI.

Głównym celem nauczania Benedykta XVI jest odzyskanie autentycznej tożsamości chrześcijańskiej oraz wytłumaczenie i utwierdzenie rozumności wiary w kontekście szerzącego się sekularyzmu. Relatywizm stał się w naszych czasach fundamentalnym problemem wiary” – tak kierunek obecnego pontyfikatu ujął trzy lata temu kard. Tarcisio Bertone, watykański sekretarz stanu. Komu jak komu, ale wieloletniemu najbliższemu współpracownikowi Josepha Ratzingera można wierzyć. Priorytetem tym nie jest w stanie wstrząsnąć nawet tsunami pedofilskich skandali wśród duchownych. Przeciwnie: papieski list do katolików Irlandii tłumaczy, że skandale są właśnie rezultatem rozmywania się katolickiej tożsamości pod wpływem relatywistycznych tendencji współczesnego społeczeństwa.

Obecny kryzys Kościoła, którego tylko jednym z przejawów są pedofilskie przestępstwa duchownych, wiąże się przede wszystkim z faktem, że – jak czytamy w tym samym liście – „program odnowy, zaproponowany przez Sobór Watykański II, był niekiedy opacznie interpretowany” i wcielany w życie. Sprawa Vaticanum II okazuje się newralgiczna dla zrozumienia obecnego pontyfikatu, zmagającego się z kryzysem tożsamości Kościoła w chaosie relatywizmu globalizującego się świata.

Cały tekst można przeczytać tutaj.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?