Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
24 listopada 2010
Ewa Kiedio

Dwa kosmosy
Czy chrześcijanie i muzułmanie potrzebują świątyń? To podstawowe z pytań poruszonych podczas spotkania „Kościół i meczet – miejsca świętowania chrześcijan i muzułmanów”, zorganizowanego 20 listopada w Warszawie w ramach ogólnoeuropejskiego Tygodnia Spotkań Muzułmańsko-Chrześcijańskich – o tym spotkaniu pisze w „Tygodniku Powszechnym” Ewa Kiedio, członkini Zespołu Laboratorium WIĘZI.

– Z jednej strony w różnych religiach wierzy się, że Bóg jest obecny w kosmosie, że cały świat jest Jego świątynią, ale z drugiej strony istnieją konkretne miejsca kultu, które traktuje się jako pomniejszenie kosmosu, jako miejsce, które utożsamia się z obecnością Boga i gdzie człowiek wchodzi z Nim w kontakt – tę pozorną sprzeczność w myśleniu o świątyni wskazał dr Tomasz Ludwisiak SJ.

Mówiąc o przeciwstawieniu sacrum i profanum, charakterystycznym dla postrzegania świątyni i miejsc świeckich, zwrócił uwagę na specyfikę chrześcijaństwa, w którym opozycja ta zostaje zniwelowana: – Ściśle mówiąc, chrześcijanie nie mają świątyni. Świątynią jest dla nich przede wszystkim Chrystus zmartwychwstały i Jego ciało mistyczne, czyli wierzący w Chrystusa. A więc chrześcijanie sami stanowią świątynię duchową, będącą przedłużeniem Chrystusa – wyjaśniał. W tym ujęciu miejsce staje się święte przez obecność zebranych wiernych, co pozwala zrozumieć, czemu w Kościele pierwotnym nie dążono do tworzenia specjalnych miejsc modlitwy, lecz spotykano się w domach prywatnych.

Cały tekst można przeczytać tutaj.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?