Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
17 listopada 2011
Konrad Sawicki

Jeden procent na Świadków Jehowy
Na marginesie dyskusji o ewentualnej możliwości odpisywania od podatku 1 procenta na rzecz wybranego Kościoła warto zwrócić uwagę na kilka spraw oraz zadać kilka pytań:

1. Skoro hierarchowie Kościoła katolickiego sami z własnej woli wychodzą z taką propozycją, to znaczy, że dojrzała w nich gotowość do uregulowania spraw finansowych swojej wspólnoty. Arcybiskup nominat Wiktor Skworc (b. przewodniczący Rady Ekonomicznej Episkopatu oraz przewodniczący Zespołu ds. Finansów w Kościelnej Komisji Konkordatowej) deklaruje, że w zamian za ten 1 procent Kościół zgodzi się na likwidację Funduszu Kościelnego, a nawet wyrzeknie się dalszych roszczeń, które nie zostały uregulowane przez Komisję Majątkową. Dodatkowo Episkopat zapowiada wydanie ogólnopolskiego dokumentu regulującego normy dotyczące spraw finansowych Kościoła oraz nakazujący ich pełną jawność. Warto dostrzec te pozytywne sygnały.

2. A z pewnością powinni je dostrzec urzędnicy państwowi i postarać się jak najlepiej je wykorzystać. Odrzucenie propozycji en bloc byłoby taktycznym błędem. Jeśli nawet szacunkowe wyliczenia pokazują, że na nowych zasadach kasa państwa by straciła, można przecież zaproponować rozwiązanie kompromisowe. A choćby takie, że nie będzie to dokładnie 1 procent, ale nieco mniej. Specjaliści w Ministerstwie Finansów zapewne potrafią obliczyć to tak, by szacunkowa kwota, która wpłynęłaby z tego ułamka procenta na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych była porównywalna z tą obecnie płaconą przez państwo na Fundusz Kościelny.

3. Jest jeszcze jedna korzyść z takiego rozwiązania. Mówi się o odpisywaniu procenta na takich zasadach, jak to obecnie odbywa się na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Warto przypomnieć, że organizacje te owszem mają ten przywilej, ale jednocześnie państwo nałożyło na nie konkretne obowiązki. Jest to m.in. obowiązek składania szczegółowych rocznych sprawozdań finansowych. Trzeba też przypomnieć o kolejnej regulacji prawnej, jaka zacznie obowiązywać od 2012 roku. Będzie to wymóg składania dodatkowo sprawozdań merytorycznych, w których OPP muszą podać wszystkie informacje na temat wydatkowania środków z 1 procenta. Takie zobligowanie Kościołów i związków wyznaniowych z pewnością dobrze by się przyczyniło przejrzystości finansowej.

4. Pozostając przy porównaniu do OPP, zwróćmy uwagę na kolejną sprawę. Skoro każdy podatnik PIT będzie mógł wybrać dowolny Kościół lub związek wyznaniowy, trzeba być świadomym tego, że większość będzie wybierała swój własny. A ten własny to nie tylko Kościół rzymsko-katolicki, Kościół prawosławny czy Ewangelicko-Augsburski. Bowiem w rejestrze MSWiA funkcjonują także takie podmioty jak przykładowo: Związek Taoistów TAO Te King, Związek Hatha Jogi „Brama Jogi”, Zakon Braci Zjednoczenia Energetycznego czy też Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy.

5. Ta sprawa rodzi też dodatkowe pytanie. Na jaki konkretnie cel będą przeznaczone pieniądze z 1 procenta i kto nimi będzie zarządzał? Nie jest to w tym momencie jasne. Swoją drogą wyjście z tą propozycją do mediów bez precyzyjnego wskazania przeznaczenia zgromadzonych środków było fatalnym błędem PR-owym Episkopatu. Można naturalnie domniemywać, że kapitał ten zastąpi dotychczasowe działanie Funduszu Kościelnego, ale przecież mało kto zna zasady funkcjonowania Funduszu. Ten błąd bardzo szybko sprawił, że wydawało by się pozytywna propozycja z łatwością została przez lewicę i niektóre media storpedowana.

6. I ostatnia uwaga. Orędownicy nowego rozwiązania podpierają się argumentem, mówiącym że byłoby ono bardziej sprawiedliwe. I słusznie. Przecież bardziej zasadne jest finansowania pewnych elementów działalności Kościoła przez jego członków niż przez wszystkich podatników, wierzących i niewierzących – bo do tego sprowadzają się wypłaty z budżetu państwa na rzecz Funduszu Kościelnego. Z jednym zastrzeżeniem. Owe niektóre elementy działalności Kościoła finansować będą tylko podatnicy rozliczający się na podstawie PIT-ów. Zatem przykładowo większość rolników nie weźmie w tym udziału.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

2014-12-23 11:55:41 - aralka

Proponuje przekazać swój jeden procent podatku na Hospicjum Podkarpackie www.hospicjum-podkarpackie.pl/ ratujmy chore dzieci.


Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?