Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
9 maja 2012
ks. Andrzej Draguła

Święty znak świecki
Cieszyć może fakt, że Trybunał w Strasburgu stanął w obronie krzyża, ale z drugiej strony powinniśmy być zaniepokojeni uzasadnieniem, które ten trybunał przedstawił – mówi w rozmowie z ks. Witoldem Lesnerem z portalu wiara.pl ks. Andrzej Draguła, członek Rady Naukowej Laboratorium WIĘZI.

Ks. Witold Lesner: Ostatnio ukazała się nowa Księdza książka. Co oznacza jej tytuł „Copyright na Jezusa”? Jezus zastrzeżony?

ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła: – Mam wrażenie, że we współczesnym świecie imię Jezus, ale i to, co się z Jezusem kojarzy: krzyż, obraz czy szeroko rozumiane sacrum, coraz częściej sprowadzane są do pustego znaku. Istnieje duże nasycenie religijnych słów, pojęć, symboli, ale często nie mówią one nic albo prawie nic o wierze. To odsakralnione znaki, wykorzystywane instrumentalnie, np. w reklamie. Człowiek współczesny traci wrażliwość symboliczną i nie wie, co się pod chrześcijańskimi znakami kryje.

Ale chyba dobrze, że święte symbole, np. krzyż, towarzyszą nam na co dzień i mają trwałe miejsce w przestrzeni publicznej?

– Oczywiście. Jednak ważniejsze jest znaczenie tego symbolu i treść, jaką ze sobą niesie. Cieszyć może fakt, że Trybunał w Strasburgu stanął w obronie krzyża, ale z drugiej strony powinniśmy być zaniepokojeni uzasadnieniem, które ten trybunał przedstawił. Argumentacja była taka, że krzyż jest mocno wpisany w tradycję Europy, ale dziś jest już znakiem pasywnym, czyli takim, który nie zobowiązuje do niczego. Dla sędziów to nie jest już znak wiary, ale wyłącznie wyznacznik określonej cywilizacji.

Całą rozmowę można przeczytać tutaj.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

2013-08-23 08:18:20 - sWordGUKs7

Špecie1lne pomf4cky majfa pri vfdchove a vzdele1vaned telesne psuoihnttfdch, chorfdch a zdravotne oslabenfdch jedincov nezastupiteľne9 miesto. Delia sa na:Rehabilitačne9 pomf4ckyKompenzačne9 pomf4ckyOrtopedicke9 pomf4ckyŠpecie1lne pomf4cky slfažia na ne1cvik sebaobslužnfdch činnosted dieťaťa (aby sa vedelo najesť, obliecť, aby zvle1dlo osobnfa hygienu), na vzdele1vanie (držiaky, pere1, stojany na knihy, špecie1lne upravene9 kle1vesnice počedtača a pod), na zamestnanie (špecie1lne upravene9 ne1radie, špecie1lne držiaky pracovne9ho ne1radia), k spoločenske9mu začleneniu (spoločenske9 hry).Nesmieme zabudnfať ani na diagnostickfa funkciu špecie1lnych pomf4cok, ktore9 ne1m pome1hajfa zisťovať faroveň rf4znych vedomosted, zručnosted a ne1vykov dieťaťa, ako sfa napr. faroveň jemnej a hrubej motoriky, priestorovej oriente1cie a pod.zdroj: Mgr. Zuzana Gecziove1


Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?