Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
1 października 2012
Ewa Kiedio

Nowa feministka - wielka nieznajoma
Faktyczne nauczanie Kościoła na temat kobiet, a nie widzimisię księdza kaznodziei, daje się usłyszeć nader rzadko – pisze Ewa Kiedio na stronie Instytutu Obywatelskiego w bloku „Kościół na rozdrożu. 50 lat po soborze”.

„Kobieta jest złą rzeczą z ciała, ciałem samym. By zwodzić zrodzona, tworem jest szatana” – wykrzykiwał w swojej piosence zespół Los Trabantos, nie bez potężnej dawki ironii. Ironii tej nie miały w sobie słowa Tertuliana, gdy pisał o kobiecie: „Ty jesteś komnatą diabła!”, ani znana wypowiedź Klemensa Aleksandryjskiego: „Każdą kobietę powinna napawać obrzydzeniem sama myśl, że jest kobietą”. Wolno przypuszczać, że opinie te odzwierciedlają w dużym stopniu myślenie ludzi współczesnych obu autorom. Myślenie to, jak też wyrażane w Kościele sądy na temat kobiet ulegały jednak zmianie. Prześledzenie tej ewolucji byłoby rzeczą niezmiernie ciekawą. Tutaj wspomnę tylko o kilku istotnych punktach na drodze kościelnej myśli o kobiecie.

W 1930 r. papież Pius XI w encyklice „Casti connubii” pisał o tych, którzy „bez skrupułu niszczą ufne i uczciwe podporządkowanie się żony mężowi”, „z szaloną pychą głoszą przeprowadzenie emancypacji”, a także o „nienaturalnej równości (żony) z mężem”.

Kilkanaście lat później w 1947 r., papież Pius XII kierował do kobiet słowa, w których trudno nie wyczytać śladów znacznie już bardziej pozytywnego nastawienia do emancypacji: „Waszym zadaniem jest, ogólnie mówiąc, praca na rzecz uczynienia kobiety bardziej świadomej swoich świętych praw, obowiązków i siły na drodze kształtowania opinii publicznej, przez jej codzienne kontakty, a także wywieranie wpływu na prawodawstwo i rządy poprzez właściwe wykorzystanie jej prerogatyw jako obywatela”. O tym, że „udział kobiet w życiu publicznym jest już faktem dokonanym i oczywistym”, pisał zaś Jan XXIII w encyklice „Pacem in terris” (1963).

Cały tekst do przeczytania na stronie Instytutu Obywatelskiego.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?