Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
20 listopada 2012
Józef Majewski

Biskupi wołają o sobór
W lutym 2012 r. George Weigel przekonywał, że „jest wiele dobrych racji przeciwko szybkiemu zwoływaniu III Soboru Watykańskiego”, o który dopominają się – dodał z niejaką dozą lekceważenia – „katolicy z lewej burty Barki św. Piotra”. Słynny biograf Jana Pawła II nie wymienia żadnych nazwisk owych kościelnych „lewicowców” – a szkoda, bo to całkiem ciekawe towarzystwo, do którego należą nie tylko sfrustrowani teologowie żądni sławy. W ostatniej dekadzie wśród zwolenników kolejnego soboru nie brakło też biskupów, w tym kardynałów, nawet w samym Watykanie.

Marzenie kardynała

Niewątpliwie w mediach najgłośniej było o apelu kardynała Carlo Marii Martiniego, zmarłego niedawno arcybiskupa Mediolanu. Włoski hierarcha, za życia często wymieniany wśród kandydatów na papieża, swoim – jak to ujął – „marzeniem” o nowym soborze podzielił się już z uczestnikami Synodu Biskupów, który odbył się w Rzymie w 1999 roku. Przedstawił wówczas wcale obszerną paletę gorących i poważnych problemów, którymi mieliby zająć się przyszli ojcowie soborowi. „Kluczowym zadaniem – mówił – jest pogłębienie i rozwinięcie eklezjologii komunii II Soboru Watykańskiego”, w czym zasadnicze miejsce zajmuje kwestia kolegialności biskupów, czyli sposobów kierowania Kościołem przez biskupów. Za tymi fachowymi teologicznymi określeniami kryją się konkretne problemy, które związane są dziś z umacnianiem się – wbrew II Soborowi Watykańskiemu – rzymskiego centralizmu w Kościele, ze szkodą dla autonomii Kościołów lokalnych w różnych regionach świata.

„Innymi problemami – kontynuował kardynał – są brak, w niektórych krajach dramatyczny, księży i piętrzące się przed biskupami trudności z zagwarantowaniem wiernym duszpasterskiej opieki przez wystarczającą liczbę szafarzy Ewangelii i Eucharystii”. Konkretnie chodzi tu o – wciąż żywą – kwestię dopuszczenia do święceń kapłańskich żonatych mężczyzn.

Cały artykuł można przeczytać na stronie magazynu „Kontakt”.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?