Komentarze

wróć do menu komentarzy

wróć do archiwum

blog ogólny

Forum Romanum

blog ogólny
8 stycznia 2015
Marek Rymsza

Jak nie zabić dobroczynności?
Warto zakorzeniać kulturę dawania, a więc uwrażliwiać społeczeństwo na to, że dar to umiejętność podzielenia się z innymi tym, co do nas faktycznie należy. A tymczasem w ostatnich latach zbyt mocno akcentujemy dawanie pozorne, czemu służy między innymi promocja mechanizmu 1% jako formy filantropii. I to się, niestety, mści – pisze Marek Rymsza, członek zespołu Laboratorium „Więzi” i redakcji „Więzi”.

Koszty administracyjne to ważny aspekt dyskusji o efektywności akcji charytatywnej. W żadnym razie nie można go pomijać, ponieważ darczyńcy przekazują pieniądze na cele statutowe organizacji pozarządowych. Oczywiście, realizacja tych celów pociąga za sobą określone koszty operacyjne, ale trzeba dbać, by stanowiły one możliwie niewielki procent budżetu organizacji dobroczynnej. W skrajnych przypadkach, a nie są one wydumane, jeżeli takie koszty przekraczają 50% budżetu, to pojawia się zasadne pytanie o to, kto jest głównym beneficjentem akcji dobroczynnej: czy ten, do kogo adresowana jest pomoc, czy też sami operatorzy?

Potrzeba refleksji

Prowadzenie działalności dobroczynnej opiera się na logice obniżania kosztów operacyjnych. Dlatego właśnie państwo przyznaje ulgi podatkowe darczyńcom organizacji dobroczynnych, a same te organizacje nie odprowadzają podatku dochodowego od pozyskanych środków, a także często korzystają z ulg przy wynajmie lokali; wreszcie mogą korzystać z nieodpłatnego zaangażowania wolontariuszy. Wszystkie te rozwiązania mają jeden cel: sprawienie, by koszty administracyjne działalności dobroczynnej były możliwie niskie. Skoro więc organizacje korzystają z takich udogodnień formalno-prawnych, to i na poziomie zarządzania powinny starać się koszty operacyjne obniżać.

Nie sposób rzecz jasna wyznaczyć procentowego poziomu kosztów „usprawiedliwionych”, zależą one od rodzaju prowadzonych działań, aktualnego poziomu cen i innych okoliczności; jednak każda organizacja powinna podjąć w tej materii refleksję. Można zresztą sformułować trzy w miarę uniwersalne wskazówki praktyczne.

Cały tekst można przeczytać na portalu ngo.pl.Komentarze:Komentarze niepołączone z portalem Facebook

Komentarz pojawi się po zaakceptowaniu przez moderatora.

archiwum (236)

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?