Myśli na dziś

wróć do katalogu

Miesiąc z abp. Józefem Życińskim

Józef Mirosław Życiński urodził się 1 września 1948 roku w Nowej Wsi koło Piotrkowa Trybunalskiego. W roku 1966 ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Następnie wstąpił do Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie w 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie. Od 4 listopada 1990 r. pełnił funkcję biskupa diecezji tarnowskiej, a od 14 czerwca 1997 arcybiskupa metropolity lubelskiego i Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Abp Życiński był wybitnym naukowcem. Habilitował się w 1980 r. na podstawie rozprawy Prostota i dyskonfirmowalność jako kryteria heurystyczne w kosmologii relatywistycznej. W roku 1981 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1988 zwyczajnym. W latach 1982–1985 pełnił funkcję prodziekana, a w latach 1988-1990 dziekana Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (który od 2009 r. nosi nazwę Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). Jest autorem licznych publikacji naukowych, wiele z nich uznano za niezwykle nowatorskie. Abp Życiński cieszył się autorytetem i szacunkiem środowisk naukowych na całym świcie. Był jednym z niewielu Polaków, którzy dostąpili zaszczytu wykładania na uniwersytetach niemal całego świata: m.in. w Berkeley, w Oksfordzie, w Catholic University of America w Waszyngtonie i Catholic University of Australia w Sydney.

Abp Józef Życiński opublikował ponad 50 książek i ponad 300 artykułów poświęconych problematyce filozoficznej, teologicznej i kulturowej. Był członkiem zwyczajnym oraz honorowym ponad dwudziestu komisji zarówno wyznaniowych, jak i naukowych; między innymi: Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN, Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Wiedniu, Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, Papieskiej Rady ds. Kultury, Komisji Wspólnej Episkopatu i Rządu RP, Komisji Episkopatu do Spraw Nauki Wiary.

Zmarł niespodziewanie 10 lutego 2011 r. w Rzymie.wróć do katalogu

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?