Myśli na dziś

wróć do katalogu

Miesiąc z Dietrichem Bonhoefferem

Dietrich Bonhoeffer urodził się 4 lutego 1906 r. we Wrocławiu. Już w wieku 17 lat podjął studia teologiczne w Tybindze, kontynuował je w Berlinie. Za pracę pt. Sanctorum communio (Świętych obcowanie) otrzymał tytuł doktora teologii. W 1930 r. habilitował się i otrzymał stanowisko docenta berlińskiego uniwersytetu. Jego uniwersytecka i duszpasterska działalność przypadała na lata rosnących wpływów Hitlera w Niemczech, kiedy ideologia nazistowska stawała się niemiecką ideologią państwową. Bonhoeffer zdecydowanie i aktywnie się jej przeciwstawiał, widząc w niej zagrożenie dla chrześcijan, dla Niemców i dla ludzkości. 5 kwietnia 1943 roku został aresztowany pod ogólnym zarzutem „osłabiania potencjału wojennego Niemiec” i osadzony w więzieniu w Berlinie. Nie skorzystał z możliwości ucieczki z więzienia, a po nieudanym zamachu na Hitlera z 20 lipca 1944, z którego organizatorami Bonhoeffer miał liczne powiązania, trafił do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie. Na osobisty rozkaz Hitlera, 9 kwietnia 1945 r., dwa tygodnie przed wkroczeniem Amerykanów, Bonhoeffer został postawiony przed trybunałem doraźnym, skazany i stracony na szubienicy w obozie Flossenbürg.

wróć do katalogu

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?