Myśli na dziś

wróć do katalogu

Miesiąc z Edytą Stein

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 r. we Wrocławiu w zamożnej rodzinie żydowskiej. Pomimo żywej wiary całej rodziny, a zwłaszcza matki, w 14 roku życia Edyta zadeklarowała się jako ateistka.

Studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim germanistykę, historię i psychologię pod kierunkiem Williama Sterna, twórcy skali IQ. Od 1912 roku studiowała filozofię w Getyndze pod kierunkiem Edmunda Husserla, będąc jedną z jego najlepszych uczennic. Napisała i obroniła u niego rozprawę doktorską O zagadnieniu wczucia. Spotkała wtedy Maxa Schelera, a przez niego nowe dla niej spojrzenie na katolicyzm. Wtedy także poznała swego późniejszego przyjaciela, Romana Ingardena, świadka jej duchowych przemian.

W 1921 roku, będąc w gościnie u przyjaciół trafiła na książkę, która zmieniła jej życie. Edyta wspomina w swej autobiografii: „Sięgnęłam na chybił trafił i wyjęłam książkę sporej objętości. Nosiła tytuł: Życie św. Teresy z Avila spisane przez nią samą. Zaczęłam czytać, zachwyciłam się natychmiast i nie przerwałam lektury aż do jej ukończenia. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie: To jest prawda". Kilka miesięcy później, 1 stycznia 1922 roku przyjęła chrzest w Kościele katolickim. Nigdy jednak nie wyrzekła się swego pochodzenia. Twierdziła, że właśnie teraz, gdy powróciła do Boga, poczuła się znów Żydówką.

Przez 11 lat była nauczycielką i działaczką społeczną. Przemierzała Europę, głosząc odczyty o potrzebie odnowy społeczeństwa i państwa, o powołaniu i roli kobiety, pokoju i godności ludzkiej, pracowała jako wykładowca pedagogiki, prowadziła bardzo bogatą działalność naukową, przede wszystkim filozoficzną. W 1933 roku, gdy do władzy doszli w Niemczech naziści, Edyta jako Żydówka straciła prawo do wykładania. Wówczas jej spowiednik zgodził się na upragnione wstąpienie do zakonu. 14 października 1933 roku wstąpiła do Karmelu i przyjęła imię Benedykta od Krzyża. Na duchowych opiekunów wybrała św. Teresę z Avila i św. Jana od Krzyża.

W obliczu narastających prześladowań Żydów 31 grudnia 1938 r. przeniesiono ją do Holandii. 2 sierpnia 1942 r. aresztowało ją Gestapo. Prawdopodobnie 9 sierpnia została zagazowana w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.wróć do katalogu

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?