Myśli na dziś

wróć do katalogu

Miesiąc z Henrim Nouwenem

Henri J.M. Nouwen urodził się w Holandii w 1932 roku. Był katolickim księdzem, duchowym autorytetem chrześcijan na całym świecie.

W 1957 roku Nouwen przyjął święcenia kapłańskie. Ukończył również psychologię i w latach 1964 – 1981 rozpoczął imponującą karierę akademicką – wykładał na Notre Dame University, University of Nijmegen i Yale University. Po ukończeniu pięćdziesiątego roku życia następuje w jego życiu zwrot. Nouwen porzuca karierę akademicką i spędza dwa lata w klasztorze trapistów w Genesee, w stanie Nowy Jork. Następnie, jako misjonarz ubogich, wyjeżdża na sześć miesięcy do Boliwii i Peru, odwiedza też Meksyk, Nikaraguę i Honduras. Przełom w jego życiu następuje po tym, jak, na zaproszenie Jeana Vaniera, odwiedza wspólnotę Arki w Trosly we Francji. Po rocznym pobycie wyjeżdża do Daybreak koło Toronto, gdzie do końca życia pozostanie członkiem wspólnoty ludzi z upośledzeniem umysłowym.

Henri Nouwen zmarł niespodziewanie na atak serca w 1996 roku. Pozostawił po sobie ponad trzydzieści książek, w których łączy zagadnienia duchowość z wiedzą psychologiczną, teologią i nauką kontemplacji.wróć do katalogu

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?