Komentarze Laboratorium WIĘZI - Forum Romanum http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?forumromanum Najnowsze wpisy w dziale komentarzy Laboratorium WIĘZI. Forum Romanum - blog ogólny. Ks. Jan Kaczkowski: odważny i dziki http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&903 Bardzo poruszała mnie czuła uważność Jana wobec chorych – sam mógł być na ostatnich nogach, ale jeśli któryś z pacjentów go potrzebował, to on był do dyspozycji. Nieważne, że była trzecia w nocy, albo że przyjmował jakichś szacownych gości w hospicjum. I chory wcale nie zawsze musiał sygnalizować tę potrzebę spotkania. Wystarczyło spojrzenie, aby Jan wiedział, że dobrze będzie wziąć na stronę pana Kazimierza albo panią Marię i porozmawiać, czy po prostu pożartować. Tak było niemal do samego końca. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Dziesięć zadań Kościoła http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&806 Otrzymujemy zatem wraz z książką kardynała Kaspera wartościowy punkt odniesienia: porządkujący, uprzystępniający pewne treści, a nade wszystko osadzający to nauczanie w szerszym kontekście Magisterium Ecclesiae w sposób znamionujący wielkie znawstwo autora. Warto jednak postąpić o krok naprzód i podjąć pogłębioną refleksję na temat zarysowującej się nowej ery i jej wyzwań. Owocem tej refleksji jest dziesięć zadań, które – jak nam się zdaje – winien podjąć Kościół, aby skuteczniej trafiać z prawdą Ewangelii do współczesnego człowieka i autentycznie budować Królestwo Boże na ziemi. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Dwa radykalizmy Jezusa http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&804 „Jeśli Kościół ma być wierny swojemu Założycielowi, powinien łączyć radykalizm wymagań z radykalizmem miłosierdzia. Jak wyglądałoby to w przypadku rozwodników żyjących w powtórnych związkach?” – pyta w „Tygodniu Powszechnym” Zbigniew Nosowski. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Jak wieloma głosami przemawia Pismo http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&803 Książka ks. Draguły „Emaus. Tajemnice dnia ósmego” może zaskoczyć tych, którzy wiedzą już co nieco o Piśmie Świętym, a zaciekawić tych, którzy od Świętej Księgi stronią. Na początku autor umiejscawia akcję w swoistym „kiedy, kto i gdzie”, aby następnie przejść do wewnętrznej sytuacji bohaterów i spotkania z tajemniczym nieznajomym, co stopniowo prowadzi do happy endu. Tym, co najbardziej intryguje i wciąga czytelnika, jest jednak „wielopłaszczyznowość” podejścia do omawianego tekstu. Czytelnik może się przekonać, jak wieloma głosami przemawia Łukaszowa perykopa. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Franciszek postraszył biskupów http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&795 Sprawa zaczęła się od tego, że w 2009 roku rodzice poskarżyli się na ks. Shawna Ratigana z diecezji Kansas City. Miał on spędzać zbyt wiele czasu z dziećmi i robić im zbyt wiele zdjęć. W maju 2010 dyrektor szkoły, w której duchowny pracował, napisała do diecezji list z zastrzeżeniami. Zdaniem jej oraz innych nauczycieli niektóre zachowania księdza pasowały do profilu „dziecięcego drapieżnika”. W liście nie było jednak żadnych konkretnych oskarżeń ani dowodów. W toku późniejszego procesu okazało się, że korespondencja ta dotarła do kurii, bp Finn został o niej powiadomiony, ale listu – jak sam przyznał – wtedy nie przeczytał – pisze w „Tygodniku Powszechnym” Konrad Sawicki. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Wiedza religijna zamiast katechezy http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&792 Wyprowadzenie religii ze szkół może przynieść więcej korzyści niż strat – taką tezę postawił Michał Szułdrzyński („Szkoła bez religii? Dlaczego nie”, „Rzeczpospolita” 31.03. 2015). Nie wiem, czy ma rację. Warto jednak przyjrzeć się tej propozycji, rzetelnie analizując jej ewentualne skutki. I zastanowić się, czy przypadkiem nie można zaproponować innych rozwiązań pisze w „Rzeczpospolitej” Konrad Sawicki. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Papież i kobiety http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&787 – Nie ma w historii Kościoła drugiego papieża, który poświęcił w swoim nauczaniu tyle uwagi kobietom, co Jan Paweł II. Bez precedensu w historii papiestwa jest liczba poświęconych im pism oraz promocja ich roli i wpływu na społeczeństwo i Kościół. Do dziś czytane i rozważane są np. list apostolski „Mulieris Dignitatem” z 1988 r., „List do kobiet”, list do kobiet „A ciascuna di voi” na IV światową konferencję o kobiecie w Pekinie, obszerne fragmenty z „Vita Consecrata”, w których papież wprost nawołuje do wzmocnienia roli i znaczenia kobiet w duszpasterstwie, formacji, w decyzjach w Kościołach lokalnych - powiedziała w ankiecie KAI dr Monika Waluś, członkini Laboratorium "Więzi". Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Szantaż tradycjonalistów http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&779 Swym artykułem „Schizma zacznie się w Polsce?" Dominik Zdort de facto postawił obecny pontyfikat w stan oskarżenia. Zarzuty są najwyższego kalibru. A dowody? Mizerne. Można więc podejrzewać, że chodzi tu o coś więcej - pisze na łamach "Rzeczpospolitej" Konrad Sawicki, redaktor „Więzi". Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Po co żyć? Ks. Luter o „Idzie” http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&777 To film wybitny, zadający podstawowe pytania egzystencjalne i religijne - tak o nagrodzonej Oskarem „Idzie” pisze dla KAI ks. Andrzej Luter, redaktor „Więzi”. Zdaniem duszpasterza środowisk twórczych i krytyka filmowego film Pawlikowskiego jest obrazem „o religijnej i duchowej kondycji człowieka będącego ofiarą czasów apokaliptycznych”. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Nowa geografia Kościoła http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&775 Najnowsze nominacje kardynalskie papieża przez wielu zostały uznane za jego kolejną rewolucję w Kościele. Bardziej jednak niż rewolucję trzeba w tym widzieć usankcjonowanie kościelnego status quo. Spośród 15 nowych kardynałów elektorów jedynie jedna trzecia to Europejczycy. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Bóg mówi półgębkiem http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&772 Sprawa ma się według mnie tak: nie ma religii bez instytucji, natomiast wiąże się z tym dramatyczna ambiwalencja. Wydaje mi się bowiem, że z chwilą gdy chrześcijaństwo okrzepło w instytucję – czasami połączoną wręcz tożsamościowym sojuszem z państwem – zyskało moc przetrwania przez stulecia, ale w pakiecie otrzymało szatańską pokusę pozostania wyłącznie instytucją. To z oporu przeciwko temu utożsamieniu bierze się dość popularny pogląd, że „mnie nie trzeba kościoła, bo mogę pójść do lasu i tam sobie doskonale doświadczać Boga samemu” – mówi Jerzy Sosnowski w rozmowie z Arturem Madalińskim w miesięczniku „Znak”. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Wiara w mieście http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&770 Orszak Trzech Króli jest gdzieś między procesją a korowodem, sacrum a profanum, świętowaniem a jarmarkiem. A jego szczególna wartość polega na tym, że jest oddolną próbą stworzenia nowego rytuału religijności miejskiej – pisze w „Tygodniku Powszechnym” ks. Andrzej Draguła. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Nie ma się czego wstydzić http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&769 Seks, oprócz tego, że jest przyjemnym doświadczeniem, jest też interakcją z drugim człowiekiem. Dla Kościoła ważne jest to, jak traktujemy drugiego. Chodzi o to, żeby nie używać człowieka jako środka do swoich celów. Jeśli dodamy tę zasadę do tych, które wymienił Marcin, można powiedzieć, że poza tym wszystko jest dozwolone. Robimy to, co chcemy i jak chcemy. Możemy fantazjować. Nie mamy poczucia, że Kościół jakoś specjalnie ingeruje w nasze życie seksualne - mówią Ewa i Marcin Kiediowie w rozmowie z Błażejem Strzelczykiem w „Tygodniku Powszechnym”. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Jak nie zabić dobroczynności? http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&767 Warto zakorzeniać kulturę dawania, a więc uwrażliwiać społeczeństwo na to, że dar to umiejętność podzielenia się z innymi tym, co do nas faktycznie należy. A tymczasem w ostatnich latach zbyt mocno akcentujemy dawanie pozorne, czemu służy między innymi promocja mechanizmu 1% jako formy filantropii. I to się, niestety, mści – pisze Marek Rymsza, członek zespołu Laboratorium „Więzi” i redakcji „Więzi”. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT Toruńskie „Studia soborowe” http://laboratorium.wiez.pl/blog.php?bl&forumromanum&757 Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu był zawsze jednym z aktywniej działających ośrodków recepcji II Soboru Watykańskiego w Polsce. Pięćdziesiąt lat po soborze środowisko toruńskie stara się kontynuować te tradycje, a rezultatem starań są jedne z najciekawszych i najobszerniejszych na gruncie polskim publikacji na ten temat. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 GMT