Korepetycje z Jana Pawła II

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Korepetycje z Jana Pawła II - 2 maja 2011

Stefan Frankiewicz, Chrześcijanin Karol Wojtyła, WIĘŹ 2005 nr 5-6.

Miejsce zupełnie wyjątkowe w tym dialogu Papieża z Polakami zajmuje ostatnia pielgrzymka z roku 2002. Była ona najkrótsza, a jej przesłanie najbardziej lapidarne. Nie było odrębnych przemówień do biskupów, przedstawicieli władz, świata kultury, wybranych kategorii słuchaczy. O miłosiernym Bogu, nowej wyobraźni miłosierdzia w stosunkach pomiędzy ludźmi i o życiu ze świadomością spraw ostatecznych Papież mówił do każdego i do wszystkich, przypominając, że Chrystusowe wezwanie do miłości wzajemnej wyznacza nam wszystkim tę samą miarę. Wielu z nas nie miało wówczas wątpliwości, że wybór takiego właśnie przesłania jest wynikiem realistycznej i całościowej oceny kondycji polskiego chrześcijaństwa, postaw społeczno-obywatelskich i poziomu życia publicznego. Dzisiaj słowa tego zwięzłego przesłania brzmią jak testament, w którym przekazuje się tylko to, co najważniejsze i najbardziej bliskim potrzebne. O tym, że i dla samego Karola Wojtyły była to naprawdę i do końca istota chrześcijańskiego świadectwa, mogliśmy się naocznie przekonać w dniach jego żegnania się ze światem. A dzięki przejmującej identyczności obu świadectw – przemawiającego do nas w Łagiewnikach papieża Jana Pawła II i umierającego na oczach świata chrześcijanina Karola Wojtyły – myślimy o nim już teraz jako o świętym.

Osobiście mam szczególny powód, by tak właśnie myśleć o Janie Pawle II, a teraz, kiedy nie ma go już wśród nas, powiedzieć publicznie o roli, jaką – głęboko w to wierzę – odegrała jego modlitwa w moim powrocie do życia. W grudniu 2002 roku przeszedłem ciężki zawał serca. Dla lekarzy, których rokowania były niepomyślne, nagła poprawa była czymś nieoczekiwanym i trudnym do wytłumaczenia. Papież, któremu później dziękowałem za pamięć w modlitwie, tak odpowiedział: „Bardzo dziękuję za duchową łączność, przejawiającą się w dziękczynnych modlitwach za uratowane życie Pana i za łaski, jakich udzielił Bóg w swym Miłosierdziu Kościołowi i światu w tym ostatnim ćwierćwieczu, prowadząc nas »Przez Krzyż do nieba«”.


Stefan Frankiewicz – ur. 1940, doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, wydawca dzieł Jerzego Lieberta. Od 1970 r. w redakcji „Więzi”. W latach 1979-1989 redaktor polskiej edycji „L’Osservatore Romano” w Watykanie. Po powrocie do kraju redaktor naczelny „Więzi” (1989-1995), następnie Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej (1995-2001). Mieszka w Warszawie.

WIĘŹ 2005 nr 5-6

poprzednia strona 1 2 3

Jan Paweł II

Korepetycje z Jana Pawła II

Bez Ciebie nie przetrwa WIĘŹ! Jak możesz pomóc?